18,4 mln subsidie voor eerste innovatieprojecten waterstof en groene chemie

30-01-2023

H2 Hollandia BV en HYGRO Energy BV krijgen samen € 18,4 miljoen subsidie om waterstof makkelijker en slimmer beschikbaar te maken voor Nederland. Dit zijn de eerste 2 aanvragen voor de regeling DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL) die groen licht krijgen van RVO.

H2 Hollandia onderzoekt oplossingen voor de productie van groene waterstof bij zonneparken. HYGRO Energy werkt integraal aan de keten van ‘wind tot wiel’. Die is gericht op een slimme productie, opslag en distributie van waterstof naar tankstations.

De regeling voor pilot- of demonstratieprojecten met waterstoftechnologie of groene chemie opende in juni en sloot op 10 januari. De subsidiepot was € 29,4 miljoen. Dit geld komt van het Nationaal Groeifondsprogramma '‘Groenvermogen voor de Nederlandse Economie'’ (GroenvermogenNL).GroenvermogenNL wil een goed werkende markt voor industrieel gebruik van groene waterstof (en groene chemie) versnellen.

Slimmer en tegen lage kosten

Jan Willem Langeraar, HYGRO Energy: “Met deze subsidie laten we zien dat de keten van wind tot wiel met waterstof binnen een redelijke termijn zowel efficiënt als kosteneffectief is. Het laat ook zien dat de overheid deze vorm van waterstoftoepassing serieus neemt. Dit leidt hopelijk ook tot consistentere regelgeving en beleid voor deze toepassing. We kijken uit naar de verdere samenwerking met de overheid om het potentieel van deze waterstofroute op de kaart te zetten.”

Versnellen groei waterstofeconomie 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 70% van de hele elektriciteitsproductie in 2030 bestaat uit hernieuwbare (duurzame) elektriciteit. Dit is een grote uitdaging. De productie van groene waterstof via elektrolyse is erg belangrijk. Met elektrolyse produceren we waterstof met elektriciteit uit duurzame energiebronnen. Waterstof is namelijk een belangrijke energiedrager en grondstof voor een duurzaam energiesysteem. Het is betrouwbaar, schoon, betaalbaar, veilig en ruimtelijk inpasbaar is. Maar vanwege de startende waterstof markt en relatief lage productie volumes van waterstof componenten is dit is nog erg duur.

Paul de Krom, lid van het bestuur van GroenvermogenNL: “We zijn blij met deze eerste 2 subsidieprojecten. De beoordelingen zijn nog gaande, dus wie weet volgt er nog een 3e project. Het is onze ambitie om dit jaar een subsidieregeling open te stellen voor nog 4 of 5 projecten.”

Meer weten?

DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen