Waterstof in de luchtvaart

15-02-2023

Hernieuwbare waterstof heeft een sleutelrol bij de productie van duurzame vliegtuigbrandstoffen voor het koolstofarm maken van de luchtvaart. Hoeveel waterstof is er eigenlijk nodig voor de luchtvaart? En hoe gaat het met de ontwikkeling van waterstofvliegtuigen?

De Nederlandse luchtvaartsector heeft een significant aandeel in de uitstoot van broeikasgassen. In 2021 was de bijdrage van de luchtvaart aan de totale CO2-uitstoot door de Nederlandse economie 4,5 procent. Door in te zetten op duurzame brandstoffen en technologische innovaties kan de Nederlandse luchtvaartsector de benodigde CO2-reductie realiseren.

Hoeveel waterstof is er nodig voor de luchtvaart?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft met het onlangs gepubliceerde rapport hernieuwbare waterstof voor luchtvaartbrandstoffen in Nederland, inzichtelijk laten maken hoeveel waterstof er nodig is in de periode tot 2050. Het rapport vormt de basis van de kamerbrief over de waterstofbehoefte van de Nederlandse luchtvaartsector die Minister Harbers op 17 januari heeft verstuurd.

De nationale en Europese doelen voor het bijmengen van duurzame brandstoffen zorgen voor een grote vraag naar hernieuwbare waterstof. In 2030 is er voor de invulling van ReFuelEU Aviation in totaal 3,2 PJ waterstof nodig, waarvan in ieder geval 2,1 PJ hernieuwbaar moet zijn. Realisatie van de Nederlandse Luchtvaartnota zou tot een waterstofvraag van 5,4 PJ in 2030 leiden. Tegen 2050 zal de waterstofvraag van de luchtvaart in Nederland sterk toenemen. Dit betekent dat de waterstofvraag in de luchtvaartsector in 2050 tussen 82 en 102 PJ waterstof bedraagt.

Ontwikkeling waterstofvliegtuigen

Naast een duidelijke rol voor waterstof bij de bijmengverplichting, werken verschillende partijen aan de ontwikkeling van waterstofvliegtuigen. Zo wil een consortium van ZeroAVia, Shell en Rotterdam The Hague Airport al in 2025 een waterstofvliegtuig vanaf Rotterdam naar verschillende luchthavens in Europa laten vliegen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen