VoltH2 krijgt SDE++ exploitatiesubsidies voor Zeeuwse elektrolysers

Artist impression groene waterstoffabriek VoltH2Credits: VoltH2
14-03-2023

VoltH2 ontvangt SDE++ exploitatiesubsidies voor de bouw van twee groene waterstoffabrieken in Zeeland. De kans dat de elektrolysers er daadwerkelijk komen is daarmee aanzienlijk gegroeid. In het najaar wordt een definitieve investeringsbeslissing verwacht.

In Vlissingen en Terneuzen wil VoltH2 twee vrijwel identieke elektrolysers bouwen. De groene waterstoffabrieken krijgen beide een vermogen van 25 MW, dat is goed voor een jaarlijkse productie van circa 2.000 ton hernieuwbare waterstof. De capaciteit van beide fabrieken zal later verhoogd worden naar 100 MW waardoor de jaarlijkse productie oploopt naar 8.500 ton hernieuwbare waterstof.

Volgens VoltH2 zorgt de toekenning van de subsidie voor een belangrijke ondersteuning van de omzet in de eerste vijftien jaar waarin de fabrieken gaan produceren.

SDE++ exploitatiesubsidie

VoltH2 krijgt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) SDE++ exploitatiesubsidie voor de productie van groene waterstof. Met de SDE++ stimuleert de Nederlandse overheid de vermindering van de CO2-uitstoot door de productie van hernieuwbare energie.

Hoeveel SDE++ subsidie de fabrieken krijgen is niet bekend. De subsidiebijdrage is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde groene waterstof en de daarmee gerealiseerde vermindering in CO2-uitstoot. Volgens VoltH2 zorgt de toekenning van de subsidie voor een belangrijke ondersteuning van de omzet in de eerste vijftien jaar waarin de fabrieken gaan produceren.

Industrie grootste afnemer groene waterstof

In eerste instantie verwacht VoltH2 dat de industrie de waterstof afneemt. Op dit moment is de industrie al de grootste verbruiker en naarmate de energietransitie vordert zal de vraag alleen maar toenemen. Later zal waarschijnlijk de vraag naar waterstof vanuit andere sectoren zoals de mobiliteit en de scheepvaart ook toenemen.

Definitieve investeringsbeslissing dit najaar

De verwachting is dat VoltH2 in het najaar een besluit kan nemen over een definitieve investeringsbeslissing voor beide groene waterstoffabrieken. In de tussentijd moeten er langdurige contracten worden afgesloten voor hernieuwbare stroom en met afnemers, en er moet een keuze gemaakt worden wie de fabrieken gaat bouwen. Na het nemen van de investeringsbeslissing kan de bouw van de fabrieken uiterlijk begin 2024 starten, zodat eind 2026 de eerste hernieuwbare waterstof wordt geproduceerd.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen