Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt terrein voor elektrolysers tot 1 GW

02-05-2023

Het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt op de Maasvlakte een terrein van 11 ha dat geschikt is voor de bouw van een zeer grote groene waterstoffabriek. Aanleiding is de aanbesteding van het windpark IJmuiden Ver later dit jaar.

De minister voor Klimaat en Energie stimuleert in de procedure voor kavel Beta bedrijven om een groot deel van de windenergie slim te integreren in het energiesysteem. Productie van waterstof direct aan de kust is daarvoor een logische oplossing, omdat dat extra belasting van het hoogspanningsnet voorkomt. Windpark en waterstoffabriek moeten rond 2028 gereed zijn.

Opschaling naar 1 GW waterstoffabriek

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: 'Realisatie van een waterstoffabriek met een capaciteit van 1 GW is de volgende schaalsprong in de productie van groene waterstof. Verschillende bedrijven zijn nu op de Maasvlakte bezig met de bouw, of hebben vergevorderde plannen daartoe, van electrolysers met een capaciteit van 200 tot 250 MW. Dat zijn voorlopig de grootste van Europa, maar wij willen nu al ruimte bieden aan de volgende generatie waterstoffabrieken. Die is naar verwachting vijf keer zo groot.'

Verschillende bedrijven hebben plannen om in Rotterdam in totaal zo’n 1.350 MW (1,35 GW) elektrolyse te realiseren. Ambitie van het Havenbedrijf is om in 2030 2 à 2,5 GW elektrolyse te laten plaatsvinden. Dat komt binnen handbereik met deze ontwikkeling. Het Rijk streeft naar 4 GW in heel Nederland in 2030.

Meer weten?

Lees  het volledige artikel Havenbedrijf Rotterdam biedt terrein aan voor groene waterstoffabriek tot 1 GW van Havenbedrijf Rotterdam.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen