Kamerbrief energiediplomatie en import van waterstof

07-06-2023

Hoe bereidt Nederland zich voor op de import van waterstof? Hoe kan energiediplomatie ingezet worden om duurzame relaties op te bouwen met exporterende landen? In de kamerbrief energiediplomatie en import van waterstof vind je antwoord op deze vragen en meer.

In Nederland, Duitsland en België is er een grote vraag naar duurzame grondstoffen en brandstoffen. De verwachting is dat een aanzienlijk deel van deze toekomstige energiebehoefte geïmporteerd moet worden. Met waterstof kan hernieuwbare energie over grote afstanden worden getransporteerd. Landen die grootschalig waterstof produceren uit zon en wind gaan een deel hiervan exporteren. Door handelsrelaties aan te gaan met een brede groep landen kan Nederland een belangrijke rol spelen in de import van hernieuwbare waterstof in Noordwest-Europa.

Overheid ondersteunt import hernieuwbare energie

Het opzetten van importketens is een grote uitdaging. Voor stakeholders zijn er veel onzekerheden in de hele keten. Er zijn grote investeringen nodig in de productiecapaciteit, maar ook voor de opslag en het transport van hernieuwbare energie. In de beginfase is het daarom nodig dat de overheid een coördinerende of ondersteunende rol speelt. Met specifieke instrumenten, inzet van staatsdeelnemingen en energiediplomatie kan de overheid de import van hernieuwbare energie ondersteunen.

Import van waterstof en energiediplomatie

In de kamerbrief staat beschreven hoe Nederland zich voorbereidt op de import van waterstof. Daarnaast lees je hoe Nederland via energiediplomatie in deze beginfase werkt aan het opbouwen van relaties met toekomstige exporterende landen. Dit moet leiden tot corridors met landen binnen en buiten Europa. In Europa gaat het met name om Spanje, Portugal, Noorwegen en de andere Scandinavische landen. Verder kan waterstof worden geïmporteerd uit de VS, Canada, het Midden-Oosten en diverse landen in Afrika en Zuid-Amerika en op termijn ook uit Australië.

Het kabinet legt daarmee een basis voor de toekomstige leveringszekerheid van duurzame energie. De brief geeft een overzicht van vraagstukken en kansen op het gebied van o.a. geopolitiek, internationaal klimaatbeleid, infrastructuur, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en handelsbevordering.

Meer weten?

Rob Jetten vertelt over energiediplomatie in de podcast Studio Energie

Lees de kamerbrief energiediplomatie en import van waterstof

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen