Eerste variabele prijsindicator Nederlandse groene waterstof

13-06-2023

Wil je inschatten wat de prijs is voor het maken van waterstof uit duurzame elektriciteit? Handelsplatform HyXchange heeft de eerste Nederlandse prijsindicator voor groene waterstof gepubliceerd. De index is het resultaat van een project waarin een korte termijn waterstofmarkt wordt gesimuleerd.

Hoe wordt de waterstofprijs bepaald?

De indicator is een instrument voor het inschatten van de variabele productiekosten voor hernieuwbare waterstof uit elektrolyse in Nederland. In de index zijn alle variabele kosten meegenomen. Denk daarbij aan de elektriciteitsprijs, de verliezen die optreden bij de omzetting naar waterstof, de operationele kosten van de elektrolyser, het water waarvan de waterstof gemaakt wordt en het certificaat dat de waterstof als 'groen' bestempelt.

Gebruik duurzame elektriciteit

De variabele kosten van duurzame elektriciteit worden bepaald op basis van tijdstippen met de laagste elektriciteitsprijzen. Op de gekozen momenten is het aandeel zonne- en windenergie het hoogst en kan voldaan worden aan de regels voor certificaten van herkomst van de waterstof. De indicator koppelt de variabele kosten vervolgens aan de (the day ahead) spotmarkt voor uurtarieven van elektriciteit.

Bekijk de prijsindicator

HyXchange publiceert wekelijks en maandelijks de resultaten van prijsindicator voor Nederlandse hernieuwbare waterstof. Bekijk de laatste rapporten op de pagina HYCLICX (Hydrogen Climate Certificate Index).

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen