Kamerbrief vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof

26-06-2023

Hoe zien de beoogde subsidies en verplichtingen voor hernieuwbare waterstof eruit? Welke interventies kan de overheid inzetten om de totstandkoming van waterstofprojecten te stimuleren? Antwoorden op die vragen en meer vind je in de kamerbrief vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof.

De kamerbrief gaat eerst in op de bindende Europese doelen en nationale streefdoelen voor hernieuwbare waterstof. Vervolgens volgt er een omschrijving van beoogde subsidies en verplichtingen. Tot slot komen interventies gericht op de verbetering van randvoorwaarden aan bod.

In navolging op deze kamerbrief volgen dit najaar uitgewerkte beleidsvoorstellen voor de verschillende subsidies en verplichtingen. Om te zorgen voor robuust beleid wordt de komende maanden een extern onderzoek en verschillende marktconsultaties uitgevoerd. Daarmee kunnen aannames onder de voorlopige beleidskeuzes tijdig getoetst worden bij bedrijven en onafhankelijke experts.

Instrumenten voor hernieuwbare waterstof

In de kamerbrief lees je wat de plannen zijn met de € 9 miljard die het kabinet wil vrijmaken voor hernieuwbare waterstof uit het Klimaatfonds. Het beoogde beleid kent drie stappen:

  1. Eerst verder subsidiëren van het aanbod van hernieuwbare waterstof (in 2024 al € 1 miljard voor de elektrolyse op land en € 300 miljoen voor import)
  2. Vervolgens met verplichtingen in de industrie en mobiliteit de vraag op gang brengen en daarnaast producenten duidelijkheid geven over de omvang van de markt
  3. Daarnaast extra gebruik van hernieuwbare waterstof in de industrie stimuleren met subsidies

Interventies om waterstofprojecten te stimuleren

In aanvulling op de subsidies en verplichtingen werkt de overheid aan meerdere interventies om de realisatie van projecten te versoepelen. Bijvoorbeeld door snellere vergunningsverlening, aansluiting op infrastructuur en betere koppeling aan offshore windparken. Ook gaat de overheid voorkeurslocaties aanwijzen voor grote elektrolyseprojecten op land en ondersteunt het de realisatie van infrastructuur voor transport en opslag van waterstof.

Lees de Kamerbrief

Meer weten?

Deze onderwerpen zijn ook interessant om over te lezen:

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen