Kamerbrief voorkeurslocaties demonstratieprojecten waterstofproductie op zee

Credits: PosHYdon
29-06-2023

Minister Jetten kondigde op 28 juni met een Kamerbrief twee voorkeurslocaties aan voor demonstratieprojecten waterstofproductie op zee. In deze brief licht hij de voorkeurskeuzes toe voor windparken Hollandse Kust-regio en Ten Noorden van de Waddeneilanden.

Waarom demonstratieprojecten?

De grootschalige productie van waterstof op zee is nieuw en kent onzekerheden. Voordat  grootschalig waterstof op zee geproduceerd kan worden moet eerst kennis en ervaring opgedaan worden door middel van demonstratieprojecten. Met de twee beoogde projecten doen marktpartijen, netbeheerders en het Rijk de nodige ervaring op. Het lerende karakter zit hem in het demonstreren van de techniek op zee, de koppeling hiervan met een windpark en het transport van waterstof naar land.

 € 1,8 miljard beschikbaar uit Klimaatfonds

Voor de demonstratieprojecten voor waterstof op zee is binnen het Klimaatfonds € 632 miljoen vrijgemaakt. Daar boven op is er een reservering gedaan voor in totaal € 1.150 miljoen. De besteding van het budget en de vormgeving van een subsidie-instrument wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

Voorkeurslocatie windpark Hollandse Kust-regio

Voor deze locatie in het windenergiegebied Hollandse Kust-regio is een elektrolysecapaciteit van <100 MW beoogd. Dit project richt zich op het demonstreren van waterstofproductie op zee, als aanvullend onderdeel van een windpark. Het betreft dus geen nieuw windpark. De realisatie van het project is op zijn vroegst in 2027.

Voorkeurslocatie Ten Noorden van de Waddeneilanden (TNW)

Voor deze locatie in het windenergiegebied Ten Noorden van de Waddeneilanden is een elektrolysecapaciteit van ongeveer 500 MW beoogd. Dit gebied is reeds onderdeel van de routekaart windenergie op zee. De vergunningverlening voor het windpark is in de voorbereidende fase. De locatie is onder meer gunstig met het oog op het toekomstige waterstofnetwerk op zee waarvoor ook onderzocht wordt of de nabijgelegen gasleiding te hergebruiken is voor waterstoftransport. Het project zou in 2031 gerealiseerd moeten zijn.

Meer weten?

Wil je meer weten over de twee voorkeurslocaties voor demonstratieprojecten voor waterstof op zee? Lees dan de Kamerbrief.

Lees de Kamerbrief

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen