Kabinet ontwikkelt subsidie voor ombouw grootschalige gascentrales naar waterstof

01-08-2023

Het kabinet werkt aan een subsidie om grootschalige gascentrales om te bouwen naar waterstof. De Kamerbrief stand van zaken subsidieregeling CO2-vrij regelbaar vermogen van 7 juli 2023 geeft een update over de regeling. In dit artikel geven wij een overzicht van de laatste ontwikkelingen.

CO2 vrije elektriciteitsproductie

Het kabinet streeft naar een CO2-vrije elektriciteitssector in 2035. Elektriciteitscentrales die nu op aardgas draaien moeten CO2-vrij worden. Daarnaast is er genoeg regelbaar vermogen nodig om in een tekortsituatie snel de stroomproductie op te kunnen schroeven. Regelbare en CO2-vrije elektriciteitscentrales hebben daarom een belangrijke rol in een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem. Op momenten dat er onvoldoende hernieuwbare elektriciteit beschikbaar is kunnen CO2-vrije elektriciteitscentrales namelijk de leveringszekerheid borgen op een duurzame manier.

Hernieuwbare waterstof

Om elektriciteitscentrales die op gas draaien geheel CO2-vrij te maken, is de inzet van een CO2-vrije (gasvormige) energiedrager nodig. Dit moet zo snel als mogelijk hernieuwbare waterstof zijn. Uit de industrie en de mobiliteit wordt een grote vraag verwacht naar hernieuwbare waterstof, daarom is het aannemelijk dat in eerste instantie ook koolstofarme (blauwe) waterstof wordt ingezet.

€1 miljard voor subsidieregeling ombouw CO2-vrije gascentrales

Door de aanscherping van het Emission Trade System in 2040 moeten gascentrales in ieder geval voor die tijd zorgen voor CO2-vrije elektriciteitsproductie. Het kabinet wil de centrales ondersteunen bij een versneld ombouwproces en de inzet van CO2-vrije (gasvormige) energiedragers, zodat Nederland in 2035 een CO2-vrije elektriciteitssector heeft. Daarom is er circa €1 miljard gereserveerd in het Klimaatfonds voor de subsidieregeling ombouw CO2-vrije gascentrales. Met het gereserveerde bedrag kan een aanzienlijk deel van de gascentrales geschikt gemaakt worden voor duurzame elektriciteitsvoorziening.

Bijmengverplichting CO2-vrije energiedrager

Als tegenprestatie voor de subsidie om de elektriciteitscentrale om te bouwen komt er een bijmengverplichting van een CO2-vrije energiedrager. De bijmengverplichting moet ervoor zorgen dat de subsidie ook leidt tot een daadwerkelijke en significante CO2-reductie. Tegelijkertijd zal er zo voldoende regelbaar vermogen beschikbaar blijven, wat van belang is voor de leveringszekerheid.

Subsidie voor ombouw grootschalige gascentrales naar waterstof

De subsidieregeling is in eerste instantie beschikbaar voor grootschalige gascentrales met een productievermogen van meer dan 100 MW. Deze centrales worden omgebouwd naar waterstof of andere waterstofdragers om elektriciteit te leveren aan het elektriciteitsnet. De nieuwbouw van centrales ligt vooralsnog buiten de scope van de regeling, omdat de investeringen en de benodigde subsidies daarvoor aanzienlijk hoger liggen.

Verdere uitwerking subsidieregeling

Elektriciteitsproducenten signaleren diverse onzekerheden als er een investeringssubsidie komt met bijmengverplichting. Minister Jetten bespreekt daarom deze zomer diverse scenario’s met de sector om vervolgens een voorkeursvariant nader uit te werken.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Kamerbrief stand van zaken subsidieregeling CO2-vrij regelbaar vermogen?

Lees de Kamerbrief

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen