Europees Innovatiefonds steunt Nederlandse waterstofprojecten

17-08-2023

Vier Nederlandse projecten die zich bezighouden met waterstof, ontvangen subsidie van het Europees Innovatiefonds. 41 projecten verdelen samen een totaal van €3,6 miljard aan subsidies. In dit artikel leggen wij uit wat het Nederlands Innovatiefonds doet en geven wij een overzicht van de vier bedrijven die deze toelage krijgen.

Het Nederlands Innovatiefonds steunt projecten die bijdragen aan het halen van de doelen uit de Green Deal, waaronder de doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030. Een team van onafhankelijke deskundigen beoordeelde de projecten op verschillende criteria, waaronder innovatie, kosteneffectiviteit, de mogelijkheid om op te schalen en de potentie om voor 2030 in bedrijf te gaan.

Hydrogen to Maasvlakte (H2Maasvlakte)

Het energiebedrijf Uniper ontvangt subsidie voor het project Hydrogen to Maasvlakte. Op de planning staat een elektrolyser van 100MW op de Maasvlakte van de Rotterdamse haven. Het is de bedoeling dat deze groenewaterstoffabriek eind 2026 of begin 2027 operationeel is. Ook kan Uniper de elektrolyser uitbreiden naar 500 MW. Dit plan zou in 2030 rond kunnen zijn.

EnerHys

Ook het project EnerHys van TotalEnergies ontvangt subsidie. TotalEnergies zet een waardeketen op van schaalbare hernieuwbare waterstofproductie. Deze waterstofproductie vindt plaats in een elektrolyser bij Zeeland Refinery in Vlissingen. De elektrolyser wordt 264 MW. Mogelijk kan deze doorgroeien naar 1 GW.

CFCPilot4CCS

Esso Nederland wil met de verkregen subsidie de technologie CFC (carbonate fuel cells) uitvoeren in haar raffinaderij in de haven van Rotterdam. CFC is een techniek om CO₂ af te vangen en te concentreren, en belooft kostenvermindering tot 30% ten opzichte van de nu gangbare technieken. Dit is een mooie kans om uit te breiden, als het succesvol is. De anderhalf jaar durende pilot bij de raffinaderij start in maart 2024.

H2Sines.Rdam

Als laatste krijgt ook het project H2Sines.Rdam een toelage. Dit is een project van Shell, Engie, Vopak en Anthony Veder. In het industriegebied van Sines in Portugal wordt een elektrolyser van 400 MW gebouwd. Deze elektrolyser zet goedkope en lokale hernieuwbare elektriciteit om in waterstof. Een nieuw te bouwen liquefactiefabriek gaat deze waterstof vloeibaar maken. Vervolgens neemt de industrie- en transportsector in Noordwest-Europa de waterstof af. Het streven is dat Rotterdam in 2027 de eerste lading waterstof van Sines ontvangt.

De projecten die geen subsidie ontvingen, krijgen dit najaar mogelijk alsnog steun van de Europese Investeringsbank (EIB).

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen