Internetconsultatie over nieuwe openstellingsronde subsidieregeling OWE

16-10-2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nodigt bedrijven uit om in een internetconsultatie mee te denken over een nieuwe openstellingsronde van de subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE).

In de internetconsultatie wil EZK de belangrijkste voorgestelde wijzigingen toetsen en een aantal vragen voorleggen. De vragen gaan bijvoorbeeld over de voorwaarden van de subsidie, de looptijd van de regeling en de hoogte van het subsidiebedrag.

Voor wie?

De consultatie is gericht op bedrijven die elektrolyseprojecten willen ontwikkelen. Voor bedrijven die hernieuwbare waterstof willen inkopen, producenten van hernieuwbare elektriciteit, exploitanten van waterstofinfrastructuur en ontwikkelaars van waterstoftechnologie kan het ook interessant zijn.

Deelnemen

Je kunt tot en met 17 november 2023 deelnemen aan de internetconsultatie. Een consultatiedocument met verdere toelichting en een antwoordformulier vind je op de website: Overheid.nl | Consultatie OWE openstellingsronde 2024 (internetconsultatie.nl)

OWE

De OWE is een subsidieregeling voor bedrijven die een installatie voor waterstof realiseren en gebruiken voor de productie van hernieuwbare waterstof. Het gaat hierbij om elektrolysers met een vermogen van 0,5 tot maximaal 50 megawatt. De eerste tender van deze regeling is geopend van 30 november 2023 tot 14 december 2023. Het voornemen is dat de tweede openstellingsronde in 2024 plaatsvindt.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen