RVO biedt inzicht in certificering groene waterstof

18-01-2024

Wil je aantonen dat jouw groene waterstof of waterstofdrager kwalificeert als RFNBO-waterstof(drager)? Dan heb je een certificaat nodig. De nieuwe pagina van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) legt het uit hoe dit precies werkt.

De pagina geeft informatie over het certificeren van groene waterstof en groene waterstofdragers als RFNBO.

RFNBO staat voor Renewable Fuels of Non-Biological Origin. Dit betekent in het Nederlands: hernieuwbare brandstof van niet-biologische oorsprong. Het gaat dus om groene waterstof en uit groene waterstof geproduceerde energiedragers, zoals ammoniak, methanol, LOHC’s (liquid organic hydrogen carriers) en andere synthetische (transport)brandstoffen.

Voor wie?

Een certificaat is van belang voor ondernemers die groene waterstof produceren. Ook is het van toepassing voor bedrijven die groene waterstof (of energiedragers gemaakt uit groene waterstof) gebruiken. De Europese Unie (EU) stelt namelijk verplichtingen voor gebruik van RFNBO’s in de industrie en transport. Om aan die verplichtingen te voldoen, moet je kunnen aantonen dat de waterstof daadwerkelijk voldoet aan de RFNBO-eisen van de EU. Ook is de verwachting dat RFNBO-waterstof(dragers) extra opbrengsten en meer subsidies zullen krijgen, vergeleken met niet-RFNBO’s. Hiervoor moet wel een certificatieschema (zie het kopje ‘eisen’) worden gebruikt dat erkend is door de Europese Commissie.

Zowel de producent en eindgebruiker als ook alle tussenliggende eigenaren in de keten, hebben een certificaat nodig om groene waterstof bij de eindgebruiker te kwalificeren als RFNBO-waterstof.

Je kunt er ook voor kiezen om jouw waterstof niet te certificeren. Zonder certificaat kun je de waterstof alleen niet kwalificeren als RFNBO-waterstof.

Eisen

De pagina van RVO beschrijft de eisen waaraan waterstof moet voldoen om een certificaat te krijgen. Daarnaast noemt RVO andere RFNBO-waterstofdragers die je ook kunt laten certificeren.

Een van de eisen is dat de waterstof(drager) ten minste 70% broeikasgasuitstoot vermindert, vergeleken met de productie van grijze waterstof gemaakt uit aardgas. RVO legt uit welke gevolgen deze eis heeft voor het certificeren van waterstof. Ook verwijst de pagina naar de regelgeving waarin staat hoe de uitstoot van broeikasgassen wordt berekend.

Om dus een certificaat te ontvangen, moet je voldoen aan een set van regels (certificatieschema’s). De Europese Commissie beoordeelt de schema’s en keurt deze goed. Op de website van de Europese Commissie kun je bekijken welke certificatieschema’s zijn goedgekeurd en welke momenteel het goedkeuringsproces doorlopen. Ook kun je daar het beoordelingsprotocol vinden.

Aanvragen

Wil je jouw geproduceerde of ingekochte waterstof certificeren? Dit is mogelijk wanneer de Europese Commissie de eerste certificatieschema’s heeft goedgekeurd. Naar verwachting gebeurt dit in de eerste helft van 2024. Bekijk de pagina van RVO om te bekijken hoe je vervolgens de certificering kan laten uitvoeren.

Bekijk de pagina over certificering van groene waterstof (rvo.nl)

Meer informatie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen