Onderzoeksplan Programma VAWOZ 2031-2040 ter inzage

13-02-2024

Bij de verduurzaming van Nederland speelt grootschalige opwekking van windenergie op zee een cruciale rol. Daarom is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het Programma VAWOZ 2031-2040 gestart.

Het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) 2031-2040 onderzoekt hoe we tussen 2031 en 2040 windenergie via stroomkabels en waterstofleidingen aan land kunnen brengen en kunnen aansluiten op het hoogspanningsnet of waterstofnetwerk. Dit doet het programma met zo min mogelijk gevolgen voor mens en natuur. Ook onderzoekt het programma kansrijke locaties om van windenergie waterstof te maken.

Terinzagelegging van het onderzoeksplan

Het afgelopen jaar heeft het Programma VAWOZ samen met regionale belanghebbenden een verkenning gedaan van kansrijke routes en aansluitlocaties in de regio. In de volgende fase zal het programma deze routes en locaties verder onderzoeken. De resultaten van de verkenning zijn opgenomen in de zogenaamde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD), ook wel het onderzoeksplan.

De concept-NRD ligt van 23 februari 2024 t/m 4 april 2024 ter inzage. Gedurende deze periode van zes weken nodigt het programma iedereen uit een officiĆ«le reactie in te dienen op het plan. Dit kan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze reacties kunnen aanleiding zijn om het onderzoeksplan aan te passen. In juni 2024 publiceert het programma de definitieve NRD, inclusief een Nota van Antwoord met antwoorden op alle reacties.

Informatiebijeenkomsten

Gedurende de periode van de terinzagelegging vinden nabij alle beoogde locaties waar Programma VAWOZ beoogt kabels en leidingen aan land te brengen ook fysieke informatiebijeenkomsten plaats. Deze informatiebijeenkomsten zijn vrij toegankelijk en hier gaat het Programma VAWOZ graag met eenieder in gesprek. Ook kun je op deze avond direct een reactie indienen.

Contact

Meer informatie over het Programma VAWOZ 2031-2040 vind je op de website van RVO. Je kunt ook mailen naar vawoz@minezk.nl.

Meer informatie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen