Waterstof voor OV-bussen

Nederland maakt een grote slag naar emissievrij openbaar vervoer als gevolg van het Bestuursakkoord Zero-emissie busvervoer. Tot nu toe zijn het vooral batterijbussen die op grote schaal worden ingezet in de busconcessies.

Er resteren lijnen die door afstand en korte wachttijd moeilijker te elektrificeren zijn, en ook blijkt het inpassen van laadinfrastructuur voor de bussen in stationsomgevingen en in het elektriciteitsnet niet eenvoudig. Waterstof is dan een alternatief.

Het huidige tiental waterstofbussen in gebruik groeit het komende jaar naar 60. In het Europese project JIVE 2 gaan 50 waterstofbussen rijden in openbaar vervoer in Groningen, Drenthe en Zuid-Holland.

Een succesfactor voor waterstof als busbrandstof is het bewerkstelligen van schaalvergroting. Een forse prijsdaling aan de kant van de bussen onder invloed van Europese demonstratieprogramma’s is al zichtbaar, de levensduur van brandstofcellen verbetert, en bij grotere aantallen bussen daalt ook de prijs van waterstof.

De eerste bussen maakten noodgedwongen gebruik van de waterstoftankstations bedoeld voor personenauto’s en enkele bussen. Voor grotere busvloten voldoen deze stations niet meer. In Groningen en Zuid-Holland worden grote waterstoftankstations gebouwd voor respectievelijk 22 en 24 bussen.

Bij de bouw en ontwikkeling zijn Nederlandse bedrijven betrokken, niet alleen als opdrachtgevers (exploitanten) maar ook voor componenten en systemen. Er vindt nog de nodige productontwikkeling plaats om stations goedkoper (investering en bedrijf) en betrouwbaarder (minder storingen) te maken.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen