Colombia

Colombia heeft ambitieuze plannen voor de productie, het gebruik en de export van waterstof. Colombia beschikt over overvloedige zonne- en windenergiebronnen, waaronder hoge zonne-instralingniveaus en een sterke windcapaciteit.

Colombia is daarom goed gepositioneerd om tegen 2050 een belangrijke speler te worden in de productie van waterstof tegen lage kosten, waarbij het volgens internationaal onderzoek de andere landen in de regio overtreft.

De groene waterstofambities van Colombia

De Colombiaanse regering heeft in 2021 een routekaart voor waterstof opgesteld. Deze richt zich op het promoten van waterstof als schone energiedrager, en positioneert Colombia als regionale koploper.

Laatste ontwikkelingen

In Colombia zijn verschillende bedrijven bezig met waterstofpilots.  Zo werken energiebedrijven als TGI en Celsia aan projecten waarbij elektrolysers worden gevoed door zonne-energie. Daarnaast zet Promigas zich in voor de integratie van groene waterstof in het gasnetwerk, terwijl Ecopetrol momenteel een bus op waterstof inzet.

Internationale samenwerking

Samenwerking met Nederland

In 2022 hebben Havenbedrijf Rotterdam en de Colombiaanse ministeries van Energie en Transport een intentieverklaring getekend. Hierin hebben zij de intentie uitgesproken om op termijn groene waterstof van Colombia naar Rotterdam te vervoeren.

Kansen voor Nederlandse ondernemers in Colombia

Kansen in Colombia op het gebied van waterstof richten zich vooral op technologieoverdracht, onderzoek, opleidingen en export van waterstof gerelateerde apparatuur voornamelijk in opslag, transport, conversie.

Lees meer over de Braziliaanse waterstofmarkt op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer weten?

Wil je meer weten over de waterstofmarkt in Colombia? Neem dan contact op met David Koole.

Marktrapporten

Documenten

Afbeeldingen

Cookie-instellingen