Duitsland

Duitsland wil waterstof neerzetten als centraal element in zowel de Duitse als de Europese energietransitie. De Duitse regering trekt veel geld uit voor hun waterstofstrategie. Deze waterstofplannen en de veelbelovende sectorontwikkelingen bieden veel kansen voor Nederlandse ondernemers.

De groene waterstofambities van Duitsland

De Duitse regering heeft 9 miljard uitgetrokken voor hun waterstofstrategie uit 2020, waarvan 7 miljard voor nationale maatregelen en 2 miljard voor internationale samenwerking. De strategie richt zich met name op de verduurzaming van de industrie en het zwaar transport. Ook bevat het een plan om de Duitse industrie koploper te maken op het gebied van de export van waterstoftechnologie. Duitsland heeft de ambitie om 10 gigawatt aan elektrolyse capaciteit te hebben in 2030.

Laatste ontwikkelingen

In juli 2023 bracht Duitsland hun nieuwste waterstofstrategie uit. Momenteel werkt Duitsland aan een strategie voor het importeren van waterstof. Daarnaast heeft Duitsland een welvarende innovatie-infrastructuur en stimuleert het land de waterstofsector door middel van diverse initiatieven.

Internationale samenwerking

Samenwerking met Nederland

De samenwerking tussen Nederland en Duitsland is essentieel voor het waarmaken van de waterstofambities van beide landen. Duitsland  moet 50-70% van hun waterstofbehoefte importeren. Nederland kan Duitsland hierbij helpen met het transport van waterstof middels de Nederlandse havens en het bestaande aardgasnetwerk. Maar voor een optimale samenwerking zullen de landen hun infrastructuur voor opslag en vervoer nog verder moeten uitbreiden en verbinden. Ook heeft Duitsland het plan om de elektrolysecapaciteit uit te breiden. Hiervoor zal het land het aanbod aan stroom uit hernieuwbare bronnen moeten verhogen.

Kansen voor Nederlandse ondernemers in Duitsland

De hierboven genoemde ontwikkelingen bieden kansen voor Nederlandse ondernemers. Verder zijn er kansen in Duitsland in de volgende subsectoren:  

  • de importketen;
  • gaspijpleidingen/-infrastructuur;
  • maakindustrie waaronder elektrolysers.

Bekijk voor meer informatie over kansen op de Duitse waterstofmarkt ook dit blog van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer weten?

Wil je meer weten over de waterstofmarkt in Duitsland? Neem dan contact op met Kenneth Colijn.

Marktrapporten

Documenten

Afbeeldingen

Cookie-instellingen