Nordics

De landen in de Nordics beschikken over grote hoeveelheden duurzame energie in de vorm van waterkracht en windenergie. Daarmee kunnen zij in de toekomst veel (groene) waterstof produceren, wat voor interessante kansen in deze regio zorgt.

Zo kunnen Nederlandse bedrijven bijdragen aan de levering van waterstoftechnologie en -producten. Ook kan Nederland groene waterstof uit de Nordics importeren of doorvoeren naar andere Europese landen.

Groene waterstofambities van de Nordics

De Nordics hebben ambitieuze doelstellingen op het gebied van energie en klimaatbeleid. Dit biedt aanzienlijk potentieel voor de productie en consumptie van waterstof. De Nordics hebben veel bronnen voor hernieuwbare energie. Daarom is de verwachting dat de Nordics betaalbare maar effectieve groene waterstof gaan exporteren naar andere Europese landen. Meer informatie over de concrete ambities van de Nordics per land, vindt u terug in het marktonderzoek wat u kunt downloaden via de link onderaan deze pagina.

Gunstige omstandigheden voor waterstof

De Nordics hebben genoeg mogelijkheden om groene waterstof te maken, te verbruiken en te exporteren. Deze landen hebben:

  • veel bronnen voor hernieuwbare energie tegen lage kosten;
  • ambitieuze energie- en klimaatdoelstellingen;
  • een goede naam in Research & Development;
  • mogelijkheden om veel waterstof op te slaan;
  • grote voorraden biomassa om er hernieuwbare energie van te maken.

Internationale samenwerking

Samenwerking met Nederland

Nederland is in Europa de op een na grootste producent van fossiele waterstof en wil nu een belangrijke hub worden van groene waterstof. Dat is mogelijk door de aardgasinfrastructuur en de goede ligging voor doorvoer naar Noordwest-Europa.

Nederland en de Nordics kennen al een lange geschiedenis van samenwerking op het gebied van handel. De goede infrastructuur en het hoge technische niveau in zowel Nederland als de Nordics dragen hieraan bij.

Nederland kan leren van de kennis van de Nordics op het gebied van innovatie, import en bekwaam personeel. Voor de Nordics heeft Nederland belangrijke kennis over het versterken van waterstofecosystemen.

Kansen voor Nederlandse ondernemers in de Nordics

In juni 2023 is door de de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de gezamenlijke Nederlandse ambassades in de Nordics een marktonderzoek uitgevoerd naar de exportkansen in de Nordics.

Het onderzoek licht verschillende kansen in de waterstofsector van de Nordics uit. Elk land in de Nordics biedt weer andere kansen voor Nederlandse bedrijven. Denk aan kansen bij opslagoplossingen, pijpleidingtechnologieën, transport, of als ontwikkelaar en leverancier van elektrolysecomponenten.

Daarnaast kunnen Nederland en de Nordics nog meer samenwerken aan technologische innovatie en kennisuitwisseling. Nederland en de Nordics werken nu al samen in de hele waterstofwaardeketen.

De kans is groot dat de Nordics de komende jaren een overschot krijgen aan groene waterstofproductie. Dit biedt ook een kans voor Nederlandse bedrijven om groene waterstof (en afgeleide producten) uit de Nordics te gaan importeren.

De Nordics hebben een grote staalindustrie en zetten stevig in op duurzame mobiliteit. Dat maakt het een interessante afzetmarkt voor Nederlandse bedrijven die waterstoftechnologieën en -producten leveren.

Meer weten?

Wil je meer weten over de waterstofsector in de Nordics? Neem dan contact op met Jeroen van Gils.

Marktrapporten

Afbeeldingen

Cookie-instellingen