Spanje

Spanje is voor Nederland van groot belang als mogelijke exportpartner van groene waterstof. Dit komt door de gunstige wind- en zoncondities die het land biedt, waarmee veel hernieuwbare energie kan worden gegenereerd.

Hierdoor speelt Spanje een belangrijke rol in het tot stand brengen van een waterstofverbinding tussen het noorden en het zuiden.

Groene waterstofambities van Spanje

Waterstof speelt een belangrijke rol in de duurzaamheidsambities van Spanje. Spanje wil in 2030 alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen halen. Het land ziet waterstof als belangrijke toepassing voor de export en de opslag van deze duurzame energie. Spanje heeft de ambitie om vóór 2030 minimaal 4 gigawatt aan elektrolysecapaciteit te installeren. Ook wil Spanje minimaal 25 procent van alle gebruikte waterstof in de industrie uit hernieuwbare bronnen halen.

Internationale samenwerking

Samenwerking met Nederland

Nederland ziet steeds meer het belang van Spanje als waterstofland in. Zo tekenden Havenbedrijf Rotterdam en het Spaanse olie- en gasconcern Cespa in oktober 2022 een intentieverklaring. Daarmee beogen ze de eerste groene waterstofverbinding tussen Zuid- en Noord-Europa tot stand te brengen. Deze deal zorgt voor een distributietraject voor groene waterstof tussen de twee belangrijkste havens van Europa: de Rotterdamse haven en de haven in Algeciras. De eerste leveringen van Spaanse waterstof worden verwacht in 2027.

Verder tekenden minister Rob Jetten van Klimaat en Energie en de Spaanse energieminister in februari 2023 een akkoord voor meer waterstofsamenwerking. Hiermee worden de relaties tussen de twee landen op het gebied van waterstof verder verstevigd.

Kansen voor Nederlandse ondernemers in Spanje

Kansen in Spanje op het gebied van waterstof richten zich vooral op het helpen bij het ontwikkelen van de Spaanse groene waterstofindustrie. Ook is er hulp nodig bij het opzetten van een doorvoerroute voor waterstof tussen Zuid- en Noord-Europa.

Lees meer over de groene waterstofmarkt in Spanje op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer weten?

Wil je meer weten over de waterstofsector in Spanje? Neem dan contact op met Jeroen van Gils.

Marktrapporten

Documenten

Afbeeldingen

Cookie-instellingen