Portugal

Portugal is voor Nederland van groot belang als mogelijke exportpartner van groene waterstof. Dit komt door de gunstige wind- en zoncondities die het land biedt, waarmee veel hernieuwbare energie kan worden gegenereerd.

Hierdoor speelt Portugal een belangrijke rol in het tot stand brengen van een waterstofverbinding tussen het noorden en het zuiden.

Groene waterstofambities van Portugal

Portugal heeft de ambitie om 5,5 gigawatt aan elektrolysecapaciteit te hebben in 2030. Het land streeft ernaar om CO­2-neutraal te zijn in 2045. Daar speelt waterstof een belangrijke rol bij.

Internationale samenwerking

Samenwerking met Nederland

De Nederlandse en Portugese overheid ondertekenden in 2020 een intentieverklaring op het gebied van waterstof. Hiermee geven de landen aan de intentie te hebben om hun waterstofplannen voor 2030 op elkaar te laten aansluiten. Het gaat hierbij vooral om groene waterstof. De landen bevestigden hun gezamenlijke doelen tijdens de World Hydrogen Summit 2022 in Rotterdam.

Samenwerking op project H2Sines

Voortbouwend op de intentieverklaring uit 2020, zetten Portugal en Nederland hun waterstofsamenwerking concreet voort met het H2Sines-project. Het doel van dit project is de ontwikkeling van een waardeketen van vloeibare, duurzame waterstof van Portugal naar Nederland.

De partijen betrokken bij het project leveren de groene waterstof, die geproduceerd wordt via het elektrolyseproces, aan de industriële zone van Sines in het zuidwesten van Portugal. Deze waterstof wordt vervolgens vloeibaar gemaakt en verscheept naar de haven van Rotterdam voor distributie en verkoop. De eerste lading vloeibare waterstof wordt verwacht in 2028. 

Kansen voor Nederlandse ondernemers in Portugal

Kansen in Portugal op het gebied van waterstof richten zich vooral op de import van groene waterstof en het leveren van technologie en kennis. 

Meer weten?

Wil je meer weten over de waterstofsector in Portugal? Neem dan contact op met Jeroen van Gils.

Documenten

Afbeeldingen

Cookie-instellingen