Verenigde Arabische Emiraten (VAE)

De Golfstaten spelen een belangrijke rol in de toekomstige levering van waterstof voor Nederland. Zo ook de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Op dit moment gebruiken de Golfstaten een grote hoeveelheid grijze waterstof.

Maar de landen hebben een goede positie om in de toekomst een hub voor groene waterstof te worden. Dit komt onder andere door de beschikbaarheid van land en de hoeveelheid zon en wind. Daarnaast spelen de gunstige geografische ligging (dichtbij opkomende markten) en de ruime beschikbaarheid van kapitaal en industriële capaciteit een rol.

Groene waterstofambities van de VAE

De VAE willen vanaf 2031 1,7 miljoen ton (Mt) waterstof per jaar produceren. In 2040 moet dit al 7,5 Mt zijn. Een deel hiervan is voor lokaal gebruik, maar het land zet ook sterk in op internationale handel. Zo heeft de VAE samen met Nederland het International Hydrogen Trade Forum gelanceerd.

Internationale samenwerking

Samenwerking met Nederland

Van oudsher is de VAE een leverancier van fossiele energiebronnen. Hierdoor zijn er al banden met betrekking tot energie tussen Nederland en de VAE. Ook op het gebied van waterstof lopen er al meerdere projecten met Emiratische en Nederlandse bedrijven om de import te versnellen. Zo hebben Port of Amsterdam, SkyNRG, Evos Amsterdam en Zenith Energy Terminals een intentieverklaring ondertekend met Masdar om import verder te onderzoeken. De bestaande kennis en infrastructuur op het gebied van energie kan in de nabije toekomst worden ingezet voor de levering van waterstof.

In 2022 heeft Nederland een intentieverklaring met de VAE ondertekend om verdere samenwerking op het gebied van waterstof te versterken.

Kansen voor Nederlandse ondernemers in de VAE

Kansen in de VAE zijn er in de volgende subsectoren:

  • omzetten van waterstof naar Ammoniak (NH3);
  • elektrolyse;
  • importcorridors;
  • kennisoverdracht.

Bekijk voor meer informatie het marktrapport kansen in de waterstofsector in de Golfregio.

Meer weten?

Wil je meer weten over de waterstofsector in de VAE? Neem dan contact op met Kenneth Colijn.

Marktrapporten 

Documenten

Afbeeldingen

Cookie-instellingen