Saoedi-Arabië

De Golfstaten spelen een belangrijke rol in de toekomstige levering van waterstof. Zo ook Saoedi-Arabië. Op dit moment gebruiken de Golfstaten een grote hoeveelheid grijze waterstof. Maar de landen hebben een goede positie om in de toekomst een hub voor groene waterstof te worden.

Dit komt onder andere door de beschikbaarheid van land en de hoeveelheid zon en wind. Daarnaast spelen de gunstige geografische ligging (dichtbij opkomende markten) en de ruime beschikbaarheid van kapitaal en industriële capaciteit een rol.

Groene waterstofambities van Saoedi-Arabië

Door middel van het langetermijnplan 'Reform Agenda Vision 2030' wil Saoedi-Arabië minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. In 2060 wil het land koolstofneutraal zijn aan de hand van het milieubewustzijnsprogramma 'Saudi Green Initiative (SGI)'. Groene waterstof speelt hierbij een belangrijke rol.

Laatste ontwikkelingen

Een belangrijk onderdeel van het de Reform Agenda Vision 2030 is het NEOM-project. Dit project heeft als doel om een zeer toekomstgerichte en geavanceerde stad te creëren, genaamd Neom. Onderdeel hiervan is dat de stad draait op hernieuwbare energiebronnen zoals groene waterstof. Er zal dan ook één van de grootste productiefaciliteiten voor waterstof ter wereld komen te staan, met een beoogde productie van 600 ton waterstof. In 2026 moet het project gereed zijn.

Internationale samenwerking

Samenwerking met Nederland

Van oudsher is  Saoedi-Arabië een leverancier van fossiele energiebronnen. Hierdoor zijn er al banden met betrekking tot energie tussen Nederland en Saoedi-Arabië.  Ook hebben Nederland en Saoedi-Arabië tijdens de World Hydrogen Summit in 2022 een intentieverklaring ondertekend voor meer samenwerking op het gebied van groene waterstof.

Kansen voor Nederlandse ondernemers in Saoedi-Arabië

Kansen voor Nederlandse ondernemers in Saoedi-Arabië op het gebied van waterstof zijn er in de volgende subsectoren:

  • omzetten van waterstof naar Ammoniak (NH3);
  • elektrolyse;
  • importcorridors.

Bekijk voor meer informatie het marktrapport kansen in de waterstofsector in de Golfregio op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer weten?

Wil je meer weten over de waterstofsector in Saoedi-Arabië? Neem dan contact op met Kenneth Colijn.

Marktrapporten

Documenten

Afbeeldingen

Cookie-instellingen