Verenigde Staten

De Verenigde Staten (VS) zet zich actief in op waterstof en heeft op nationaal en internationaal niveau maatregelen genomen om het potentieel ervan te benutten.

Kansen voor Nederlandse waterstofondernemers in de VS zijn er vooral in Californië, waar er onder andere kansen liggen in productie via elektrolyse, in mobiliteit en logistiek.

Groene waterstofambities van de Verenigde Staten

Op landelijk niveau heeft het Department of Energy een HFC-programma opgezet. Sommige staten hebben al hun eigen beleid om technologieën die waterstof als energiebron gebruiken, te stimuleren. Ook stimuleert de overheid de private sector om te investeren in waterstoftechnologie met behulp van belastingvoordelen, zoals met de IRA, Inflation Reduction Act. Op deze manier probeert de VS de afhankelijkheid van buitenlandse olie te verkleinen, de verscheidenheid aan energiebronnen in het land te vergroten en om banen te creëren.

Op internationaal niveau speelt de VS een steeds actievere rol op de waterstofmarkt met:

  • de oprichting van het H2USA-partnerschap;
  • financiering voor R&D van internationale waterstofinitiatieven;
  • Hydrogen Fuel Cell (HFC)-technologieën.

Belangrijke waterstofstaten

De staten die de meeste (grijze) waterstof produceren zijn Californië, Louisiana en Texas. Bijna alle waterstof die in de VS zelf wordt geproduceerd, gebruikt de VS voor het raffineren van aardolie, het produceren van kunstmest en het verwerken van voedsel.

Internationale samenwerking

Samenwerking met Nederland

De VS neemt deel aan verschillende internationale samenwerkingsprojecten op het gebied van waterstofenergie, waaronder de Global Hydrogen Council. Dat is een wereldwijd samenwerkingsverband met als doel het bevorderen van de waterstofeconomie.

Samenwerking tussen de VS en Nederland richt zich op het verzamelen, analyseren en delen van kennis, en het creëren van nieuwe marktkansen in waterstof.

Kansen voor Nederlandse ondernemers in de Verenigde Staten

Kansen in waterstof in de VS zijn er vooral in Californië. De staat wil klimaatverandering tegengaan en de luchtkwaliteit verbeteren, en investeert daarom veel in duurzame technologie voor de transportsector. Het doel van Californië is om CO2-neutraal te zijn in 2045.

Het Nederlandse consulaat-generaal in San Francisco heeft in mei 2021 een rapport gepubliceerd over de waterstofmarkt in Californië. Hieruit blijken de volgende kansen voor Nederlandse waterstofondernemers:

  • Groene waterstofproductie via elektrolyse is een grote kans voor de Nederlandse waterstofsector. Er is veel geld vrijgemaakt in Californië voor de verdere ontwikkeling hiervan.
  • In mobiliteit en logistiek liggen belangrijke kansen. Waterstof moet worden ingezet in openbaar vervoer en goederenvervoer. Er wordt op grote schaal geëxperimenteerd met waterstof in havens en industrie.
  • Er wordt een waterstofinfrastructuur gebouwd: grote productiefabrieken, opslagtanks voor waterstof en uitbreiding van het netwerk van waterstoftankstations. Nederlandse expertise kan hierbij van waarde zijn.

Wil je meer lezen over zakelijke kansen in de waterstofsector in Californië? Bekijk het rapport ‘Market Scan of the California Hydrogen Sector’.

Meer weten?

Wil je meer weten over de waterstofsector in de VS? Neem dan contact op met Claire Hooft Graafland.

Marktrapporten

Documenten

Afbeeldingen

Cookie-instellingen