Canada

Canada heeft een leidende positie op het gebied van innovatie en industrie en een grote beschikbaarheid aan grondstoffen voor groene waterstof (bijvoorbeeld op het gebied van hydro-elektrische capaciteit).

Daarnaast heeft Canada veel expertise in productie, transport en export van fossiele brandstoffen en de ambitie om in 2050 net-zero emissies te realiseren. Dat betekent dat het land evenveel broeikasgassen uit wil stoten als het verwijdert of compenseert, zodat er geen netto-uitstoot van broeikasgassen is.

Kansen in Canada voor Nederlandse ondernemers richten zich vooral op koolstofarme waterstof, onder andere voor productie, opslag- en transporttechnologie en toepassingen voor eindgebruikers.

Groene waterstofambities van Canada

Canada wil één van de drie grootste producenten, gebruikers en exporteurs van groene waterstof en gerelateerde technologieën te worden. Om dit doel te behalen heeft het land in december 2020 haar nationale waterstofstrategie gelanceerd. Onderdeel van dit plan was het investeren van maar liefst 1 miljard in waterstoftechnologieën. Daarnaast heeft het land 20 miljoen toegewezen aan de ontwikkeling van waterstoftankstations.

De Canadian Hydrogen and Fuel Cell Association (CHFCA) loopt voorop in de ontwikkeling van waterstof in Canada. Deze organisatie stimuleert de Canadese waterstofeconomie en draagt eraan bij dat Canada haar internationale verplichtingen en nationale doelen nakomt.

Waterstofhubs

De HFC-industrie in Canada is al in de jaren 80 in regio Vancouver gestart, met bedrijven als Ballard Power, in samenwerking met de Simon Fraser Universiteit. Deze samenwerking is een voedingsbodem geweest voor verdere ontwikkeling van Canadese HFC-technologie, electrolysers en het omzetten van aardgas in methaangas met stoom (met CCUS-technologie). Deze hubs bevinden zich rond Toronto, Edmonton en Calgary. Vancouver is het eerste echte Clean Tech Hydrogen centrum van het land.

Universiteiten, onderzoeksinstellingen en laboratoria in heel Canada ondersteunen deze hubs. In totaal werken in Canada al meer dan honderd bedrijven en tientallen onderzoeks- en academische centra aan waterstoftechnologieën.

Internationale samenwerking

Canada neemt deel aan een verscheidenheid van internationale fora (zoals IPHE, IRENA, Clean Energy Ministerial, G20, Global Hydrogen Council) om de invoering van waterstof en brandstofcellen te versnellen. Het land deelt ook hun kennis en ervaring in de ontwikkeling van waterstoftechnologieën, beleid en infrastructuur. Verder ondersteunt het de ontwikkeling van waterstofprojecten in onder andere Duitsland, Japan, Zuid-Korea en de VS.

Samenwerking met Nederland

In november 2022 is het samenwerkingsverband Science, Technology and Innovation Partnership Canada – Netherlands ingegaan. Een van de drie grootste prioriteiten van dit verband was waterstof. Het is ook de verwachting dat Canada in 2023 wordt aangesloten bij het Horizon Europe programma. Hiermee wordt onderzoekssamenwerking en financiering tussen Nederlandse en Canadese partijen aanzienlijk eenvoudiger.

Kansen voor Nederlandse ondernemers in Canada

Kansen in Canada voor Nederlandse ondernemers richten zich vooral op waterstof met een lage uitstoot. Gezien de grote hoeveelheid aardgas en fossiele brandstoffen kijkt Canada naar methodes om de CO2-uitstoot te verminderen of naar het ontwikkelen van vormen van Carbon Capture & Storage (CCS). Er zijn kansen in de volgende subsectoren:

  • productie;
  • opslag- en transporttechnologie;
  • toepassingen voor eindgebruikers.

Verder creëert de toenemende vraag naar schone energieproducten en -oplossingen kansen voor waterstofinvesteringen in:

  • vervoer: personenauto’s, bussen, vrachtwagens, treinen/trams, schepen en vliegtuigen;
  • waterstoftechnologie om elektriciteit te leveren voor stationary and back-up power;
  • handling van verschillende materialen die gebruikt worden bij waterstofproductie, -opslag, en -transport.

Meer weten?

Wil je meer weten over de waterstofsector in Canada? Neem dan contact op met Claire Hooft Graafland.

Documenten

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen