Onderzoek waterstof mogelijkheden Magnum energiecentrale Eemshaven

16-05-2022
2527 keer bekeken 0 reacties

In het Coalitieakkoord van 2021 staat de afspraak om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarom is het doel voor 2030 in de Klimaatwet aangescherpt tot tenminste 55% CO2 reductie. Om dit doel ook zeker te halen, richten we het beleid op een hogere opgave, wat neerkomt op circa 60% in 2030. We maken daarom de overstap naar energiebronnen die geen broeikasgassen uitstoten. Gascentrales zullen ook na 2030 nodig blijven als regelbaar vermogen voor de leveringszekerheid. Wel wordt met middelen uit het Klimaatfonds ingezet op het ombouwen van gascentrales, zodat deze CO2 -vrij gas kunnen inzetten.

CO2-vrije energiebronnen

Nederlandse bronnen van CO2-vrije energie zijn voornamelijk zonne- en windenergie en eventueel kernenergie. Energie kan ook door internationale uitwisseling in Nederland komen. Maar deze bronnen leveren niet allemaal continu een constante hoeveelheid energie. Tijdens bijvoorbeeld een windstille nacht is er geen opwek van zonne- en windenergie. Of omgekeerd, op een zeer zonnige zomerdag wordt er meer zonne-energie opgewekt dan er nodig is. Naast flexibele aanpassing van de elektriciteitsvraag, internationale uitwisseling en (batterij)opslag, kan waterstof als energiedrager een rol spelen om dat verschil op te vangen.

Routekaart Waterstof

De belangrijkste conclusies uit de Routekaart Waterstof voor het thema elektriciteitsopwekking zijn:

  • Door meer variabele opwekking van duurzame energie is flexibiliteit in het elektriciteitssysteem nodig.
  • Nederlandse gascentrales bieden een goede uitgangspositie voor omschakeling van aardgas naar waterstof.
  • In het coalitieakkoord is subsidie voor de ombouw van gascentrales opgenomen en er wordt toegewerkt naar een instrument hiervoor.
  • Op basis van ETS zal hele elektriciteitssector, samen met de grote industrie in de EU in 2040 per saldo geen CO2 meer uitstoten.

Wil je meer weten over het thema elektriciteitsopwekking? Lees dan hoofdstuk 8 van de Routekaart Waterstof.

Nieuws en inspiratie

Voor de Magnum elektriciteitscentrale in de Eemshaven onderzoekt Vattenfall met leverancier Mitsubishi of één van de gasturbines in 2023 kan worden omgeschakeld op waterstof.

Het aanbod van energie uit zon en wind blijft de komende decennia groeien. Daarom is er behoefte aan flexibele opwekcapaciteit. Gascentrales leveren de meest efficiënte en flexibele back-up wanneer de wind niet waait of de zon niet schijnt. Wind- en zonne-energie kunnen immers nog niet grootschalig worden opgeslagen.  

De Magnum-centrale heeft 3 ‘combined cycle’ gasturbines (CCGT) met elk een capaciteit van 440 MW. Eén eenheid in continubedrijf stoot nu 1,3 Mton CO₂ per jaar uit. Voor dergelijke grote turbines is veel waterstof nodig.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.