EU wet voor waterstoftankstations en laadpalen gelanceerd

12-04-2023
814 keer bekeken

We moeten een transitie maken naar emissieloze mobiliteit: voertuigen op duurzaam opgewekte elektriciteit, of op duurzaam geproduceerde waterstof. Er zijn meerdere toepassingen voor waterstof mogelijk. In Nederland richten wij ons vooral op de zware transporttoepassingen op de weg, in de scheepvaart en in de luchtvaart.

Wegtransport

Bij de productie van waterstof uit elektriciteit gaat energie verloren, daarom is het directe gebruik van elektriciteit efficiënter. Wij houden als regel aan: elektrisch rijden wanneer dat kan, waterstof alleen wanneer batterij-elektrisch rijden niet goed mogelijk is. Bijvoorbeeld bij voertuigen die langdurig veel energie nodig hebben, zoals het internationale wegtransport, maar ook mobiele werktuigen en machines die veel energie verbruiken.

Samen met de private sector ontwikkelen we acties om het gebruik van waterstof in het wegverkeer te stimuleren. Doel is het ontwikkelen van een infrastructuur van minimaal 50 tankstations. We verwachten dat er eind 2022 zo’n 20 waterstof tankstations in Nederland zijn, vooral geschikt voor personenauto’s en enkele zwaardere voertuigen.

Scheepvaart 

Waterstof is goed inzetbaar als energiedrager voor emissievrije binnenvaart. De bouw van het eerste Nederlandse binnenvaartvrachtschip op waterstof is inmiddels gestart.

Voor de zeescheepvaart is het gebruik van gasvormig waterstof minder geschikt, vanwege de lage energiedichtheid en zware opslagtanks. Voor kleinere schepen volstaat samengeperst waterstof nog wel. Voor grotere schepen is vloeibare waterstof of, vooral voor de zeescheepvaart, waterstof in de vorm van ammoniak een mogelijkheid, maar deze toepassingen zijn nog in ontwikkeling.

Luchtvaart

Er zijn veel mogelijkheden voor CO2-reductie binnen de luchtvaart. Nederland richt zich op duurzame brandstoffen (zoals duurzame biokerosine en synthetische kerosine) en technologische innovaties (zoals nieuwe vliegtuigontwerpen, lichtere materialen en nieuwe vormen van aandrijving via elektriciteit en waterstof).

Nederland zet in op een bijmengverplichting van 14% duurzame brandstoffen in 2030. Ook op Europees niveau wordt samengewerkt aan een bijmengverplichting. Onder het Fit for 55 pakket van de Europese Commissie is het RefuelEU Aviation voorstel opgenomen. Voor 2050 geldt dat vliegtuigen volledig fossielvrij vliegen.

Naast een duidelijke rol voor waterstof bij de bijmengverplichting, wordt er door verschillende partijen gewerkt aan de ontwikkeling van waterstofvliegtuigen. In de loop van 2030 worden de eerste vliegtuigen verwacht. Per 2030 heeft Nederland de nationale opgave dat alle grondgebonden activiteiten van de burgerluchtvaart hernieuwbaar zijn. Naast elektrificatie, wordt gewerkt aan de rol van waterstof in deze activiteiten.

Routekaart Waterstof

De belangrijkste conclusies uit de Routekaart Waterstof voor het thema mobiliteit zijn:

  • Opschaling van de productie van hernieuwbare waterstof voor alle transportmodaliteiten via meerjarig beleid, regelgeving en financiële instrumenten. Onder meer door goede inbedding (van hernieuwbare H2) bij de implementatie van de RED III met een HBE-systematiek (of een soortgelijke systematiek).
  • Tijdige realisatie van voldoende productie van hernieuwbare waterstof en (bio-)synthetische brandstoffen en goede, veilige transport- en distributie-infrastructuur voor de verschillende vormen van waterstof(dragers).
  • Transparantie tussen private sector en overheid, zodat op tijd passende instrumenten en regelgeving kunnen worden ontwikkeld en barrières in wet-en regelgeving kunnen worden voorkomen/verwijderd, ter stimulering van aanbod en de markt.

Wil je meer weten over het thema mobiliteit? Lees dan hoofdstuk 6 van de Routekaart Waterstof.

Nieuws en inspiratie

Er is een nieuwe Europese wet in de maak die elektrisch laden en waterstof tanken door de hele EU mogelijk zal maken. Met een verordening worden lidstaten verplicht tot de aanleg van een minimum aantal laadpalen en tankstations voor alternatieve brandstoffen zoals waterstof.

Elektrisch laden en waterstof tanken moet net zo vanzelfsprekend worden als het tanken van benzine en diesel nu is. De wet gaat het voor bedrijven en burgers eenvoudiger maken om van een brandstofauto over te stappen naar een duurzaam alternatief.

Elke 200km een waterstoftankstation

De plannen voor de bouw van waterstoftankstations en laadpalen maken onderdeel uit van de nieuwe verordening voor de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR). De EU-landen zijn overeengekomen waterstoftankstations te bouwen in alle grote steden en ten minste om de 200 km langs het centrale trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T). Deze infrastructuur zou vanaf 2030 beschikbaar moeten zijn. Ook moeten er in 2027 langs alle Europese snelwegen om de 60 kilometer laadstations zijn voor elektrische auto’s, bestelwagens en zware bedrijfsvoertuigen.

Tankstations in Nederland

TNO heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een rapport geschreven en de Nederlandse positie ten aanzien van het AFIR-voorstel onderzocht. Om aan het AFIR-voorstel voor waterstof te voldoen moeten er minimaal zestien tankstations worden gebouwd met een aanzienlijke capaciteit voor gecomprimeerde waterstof. Daarnaast moet er bij vijf stations ook vloeibare waterstof beschikbaar te zijn. Recente Nederlandse studies tonen aan dat er in 2030 wel 48 tot 70 stations nodig zullen zijn. De verwachting is dus dat de behoefte naar waterstof in Nederland aanzienlijk hoger ligt dan het minimum aantal te bouwen tankstations uit het Europese voorstel.

Goedkeuring wet

De definitief overeengekomen tekst van de wet moet nog worden gepubliceerd. De Raad en het Parlement moeten de verordening nu formeel goedkeuren, waarna deze na een overgangsperiode van zes maanden in werking zal treden. De wet specificeert de verplichtingen van elke betrokken belanghebbende, voorziet in het volgen van de voortgang, zorgt ervoor dat gebruikers goed worden geïnformeerd en voorziet de industrie van gemeenschappelijke normen en technische specificaties.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.