HyCC start project voor 500 MW groenewaterstoffabriek in haven Amsterdam

Foto: HyCC
23-08-2022
1343 keer bekeken 0 reacties

HyCC is gestart met een project om een groenewaterstoffabriek van 500 MW te bouwen in de haven van Amsterdam. Nu de haalbaarheidsstudie is voltooid wordt het project H₂era verder uitgewerkt. Het doel is dat de elektrolyser in 2027 groene waterstof gaat produceren.

Met het project H₂era wordt een grote stap gezet in de ontwikkeling van de waterstofeconomie in het Noordzeekanaalgebied om de industrie en mobiliteit te verduurzamen. “De inzet van waterstof is cruciaal om emissies te reduceren uit industrieën zoals staal, chemie en luchtvaart” zegt Marcel Galjee, Managing Director HyCC.

Grote vraag waterstof in de regio

HyCC voorziet een grote vraag naar waterstof in de regio. De vraag zal komen van de bedrijven in het industriecluster Noordzeekanaalgebied, waaronder staalbedrijf Tata Steel, de luchtvaart op Schiphol, de scheepvaart in het Amsterdamse havengebied, en mobiliteit in de stad. Bedrijven hebben in hun strategieën om te verduurzamen grote volumes waterstof opgenomen als oplossing.

Windparken op de Noordzee

De beslissing van het kabinet om het wind op zee vermogen te verdubbelen naar 21 GW in 2030 is een positieve ontwikkeling. De elektrolyser zal namelijk worden gevoed door elektriciteit van windparken op de Noordzee. Een aantal daarvan is aangesloten op kabels die aan land komen in het Noordzeekanaalgebied. De groenewaterstoffabriek zal direct aangesloten worden op de hoogspanningskabels van TenneT, waardoor geen congestie veroorzaakt wordt op het regionale stroomnet in Amsterdam.

Definitieve investeringsbeslissing in 2024

Om in 2027 te kunnen starten met de productie van groene waterstof zal er volgens HyCC in 2024 een definitieve investeringsbeslissing moeten komen. De definitieve investeringsbeslissing hangt af van de volgende voorwaarden: de benodigde duurzame elektriciteit is beschikbaar, de benodigde vergunningen zijn verkregen, de elektrische aansluiting is beschikbaar, er is een aansluiting op het waterstoftransportnet van Gasunie en tot slot moet er meer duidelijkheid zijn over de afname van waterstof.

Pre-feed-studie

Al deze factoren zijn onderwerp van de zogenoemde pre-feed-studie die nu uitgevoerd wordt. Daarin moet ook duidelijk worden of er subsidie nodig zal zijn, en zo ja hoe veel. Dat zal onder meer afhangen van de ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen, de CO₂-prijs en de garanties die potentiële afnemers kunnen bieden.

Meer groene waterstoffabrieken

HyCC werkt met het project H2ermes al aan een 100 MW elektrolyser op het terrein van Tata Steel IJmuiden. Daarnaast kondigde Shell in juli aan dat er een definitieve investeringsbeslissing is genomen voor een groene waterstoffabriek van 200 MW in de Rotterdamse haven. Naar verwachting wordt dan in 2025 zowel in Rotterdam als in IJmuiden groene waterstof op grote schaal geproduceerd.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen