Eerste variabele prijsindicator Nederlandse groene waterstof

13-06-2023
640 keer bekeken 0 reacties

De huidige Nederlandse waterstofproductie is in de ordegrootte van 10 miljard m3 (180 PJ) per jaar en bestaat voornamelijk uit waterstof geproduceerd uit aardgas. Hiervoor wordt circa 10% van de Nederlandse aardgasconsumptie gebruikt. Het is noodzakelijk om de productie van waterstof te verduurzamen. Daarnaast is waterstof nodig voor nieuwe toepassingen om bijvoorbeeld klimaatneutrale luchtvaart en staalproductie mogelijk te maken.

Opschalen

In het Klimaatakkoord is een ambitie vastgelegd om 500 MW elektrolysevermogen in 2025 te realiseren en vervolgens ten minste 3-4 gigawatt (GW) in 2030. Sinds de publicatie van het Klimaatakkoord is er echter veel veranderd. Zo is het doel voor wind op zee verhoogd van 10 GW naar 21 GW in 2030. Dit leidt tot uitdagingen bij de aanlanding van elektriciteit, maar ook tot een roep om hogere doelen voor elektrolysevermogen.

Productiemethoden

Er zijn veel verschillende manieren om waterstof te produceren. De duurzaamheid van de waterstof is afhankelijk van de gebruikte technologie en energiebronnen. Er is waterstof op basis van:

  • aardgas (grijze waterstof)
  • hernieuwbare elektriciteit (groene waterstof)
  • aardgas met afvang van CO2 (blauwe waterstof)

Ook is waterstofproductie mogelijk uit kernenergie, afval, biomassa en restgassen van de industrie.

Waterstofmarkt

Voor het creëren van een goed werkende waterstofmarkt is een aantal randvoorwaarden belangrijk. Zo moet er een infrastructuur zijn, waar de waterstof fysiek kan worden aangeboden. Ook moet er door middel van certificering duidelijk zijn hoe duurzaam de waterstof is.

Routekaart Waterstof

De belangrijkste conclusies uit de Routekaart Waterstof voor het thema productie zijn:

  • Het Rijk moet beleid voorbereiden voor de binnenlandse productie van 80 petajoule (PJ) aan hernieuwbare waterstof in 2030 om er zeker van te zijn dat Nederland de Europese klimaatdoelen kan halen.
  • Als die waterstofproductie niet ten koste mag gaan van directe elektrificatie en verduurzaming van bestaand elektriciteitsgebruik, dan moet de productie of import van CO2-vrije elektriciteit omhoog.
  • Offshore elektrolyse biedt een mogelijke uitkomst om in 2030 al meer hernieuwbare waterstof uit offshore wind te produceren dan alleen met elektrolyse op land.
  • Productie van koolstofarme waterstof uit aardgas en industriële restgassen is in 2030 nodig om de CO2-emissiedoelen van de industrie te kunnen halen en daarbij voldoende en stabiel aanbod van waterstof voor industriële toepassingen te kunnen continueren.
  • Andere kansrijke productiemethoden, zoals vergassing van restafval, pyrolyse en thermolyse, moeten de komende jaren de kans krijgen om zich te bewijzen.

Wil je meer weten over het thema waterstofproductie? Lees dan hoofdstuk 2 van de Routekaart Waterstof.

Nieuws en inspiratie

Wil je inschatten wat de prijs is voor het maken van waterstof uit duurzame elektriciteit? Handelsplatform HyXchange heeft de eerste Nederlandse prijsindicator voor groene waterstof gepubliceerd. De index is het resultaat van een project waarin een korte termijn waterstofmarkt wordt gesimuleerd.

Hoe wordt de waterstofprijs bepaald?

De indicator is een instrument voor het inschatten van de variabele productiekosten voor hernieuwbare waterstof uit elektrolyse in Nederland. In de index zijn alle variabele kosten meegenomen. Denk daarbij aan de elektriciteitsprijs, de verliezen die optreden bij de omzetting naar waterstof, de operationele kosten van de elektrolyser, het water waarvan de waterstof gemaakt wordt en het certificaat dat de waterstof als 'groen' bestempelt.

Gebruik duurzame elektriciteit

De variabele kosten van duurzame elektriciteit worden bepaald op basis van tijdstippen met de laagste elektriciteitsprijzen. Op de gekozen momenten is het aandeel zonne- en windenergie het hoogst en kan voldaan worden aan de regels voor certificaten van herkomst van de waterstof. De indicator koppelt de variabele kosten vervolgens aan de (the day ahead) spotmarkt voor uurtarieven van elektriciteit.

Bekijk de prijsindicator

HyXchange publiceert wekelijks en maandelijks de resultaten van prijsindicator voor Nederlandse hernieuwbare waterstof. Bekijk de laatste rapporten op de pagina HYCLICX (Hydrogen Climate Certificate Index).

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.