Subsidie (DEI+) Waterstof en Groene Chemie opent 3 juli

21-06-2023
804 keer bekeken 0 reacties

De huidige Nederlandse waterstofproductie is in de ordegrootte van 10 miljard m3 (180 PJ) per jaar en bestaat voornamelijk uit waterstof geproduceerd uit aardgas. Hiervoor wordt circa 10% van de Nederlandse aardgasconsumptie gebruikt. Het is noodzakelijk om de productie van waterstof te verduurzamen. Daarnaast is waterstof nodig voor nieuwe toepassingen om bijvoorbeeld klimaatneutrale luchtvaart en staalproductie mogelijk te maken.

Opschalen

In het Klimaatakkoord is een ambitie vastgelegd om 500 MW elektrolysevermogen in 2025 te realiseren en vervolgens ten minste 3-4 gigawatt (GW) in 2030. Sinds de publicatie van het Klimaatakkoord is er echter veel veranderd. Zo is het doel voor wind op zee verhoogd van 10 GW naar 21 GW in 2030. Dit leidt tot uitdagingen bij de aanlanding van elektriciteit, maar ook tot een roep om hogere doelen voor elektrolysevermogen.

Productiemethoden

Er zijn veel verschillende manieren om waterstof te produceren. De duurzaamheid van de waterstof is afhankelijk van de gebruikte technologie en energiebronnen. Er is waterstof op basis van:

  • aardgas (grijze waterstof)
  • hernieuwbare elektriciteit (groene waterstof)
  • aardgas met afvang van CO2 (blauwe waterstof)

Ook is waterstofproductie mogelijk uit kernenergie, afval, biomassa en restgassen van de industrie.

Waterstofmarkt

Voor het creëren van een goed werkende waterstofmarkt is een aantal randvoorwaarden belangrijk. Zo moet er een infrastructuur zijn, waar de waterstof fysiek kan worden aangeboden. Ook moet er door middel van certificering duidelijk zijn hoe duurzaam de waterstof is.

Routekaart Waterstof

De belangrijkste conclusies uit de Routekaart Waterstof voor het thema productie zijn:

  • Het Rijk moet beleid voorbereiden voor de binnenlandse productie van 80 petajoule (PJ) aan hernieuwbare waterstof in 2030 om er zeker van te zijn dat Nederland de Europese klimaatdoelen kan halen.
  • Als die waterstofproductie niet ten koste mag gaan van directe elektrificatie en verduurzaming van bestaand elektriciteitsgebruik, dan moet de productie of import van CO2-vrije elektriciteit omhoog.
  • Offshore elektrolyse biedt een mogelijke uitkomst om in 2030 al meer hernieuwbare waterstof uit offshore wind te produceren dan alleen met elektrolyse op land.
  • Productie van koolstofarme waterstof uit aardgas en industriële restgassen is in 2030 nodig om de CO2-emissiedoelen van de industrie te kunnen halen en daarbij voldoende en stabiel aanbod van waterstof voor industriële toepassingen te kunnen continueren.
  • Andere kansrijke productiemethoden, zoals vergassing van restafval, pyrolyse en thermolyse, moeten de komende jaren de kans krijgen om zich te bewijzen.

Wil je meer weten over het thema waterstofproductie? Lees dan hoofdstuk 2 van de Routekaart Waterstof.

Nieuws en inspiratie

Ben jij een ondernemer die werkt aan innovaties rond waterstof en groene chemie? Dan is de subsidieregeling (DEI+) Waterstof en Groene Chemie (GroenvermogenNL) interessant voor jou! Op 3 juli heropent de subsidieregeling en kan je een aanvraag indienen.

De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) Waterstof en Groene Chemie (GroenvermogenNL) stimuleert de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten gericht op de productie van waterstof, transport en opslag, en de toepassing van waterstof.

De openstelling heeft een aantal opvallende wijzigingen, gericht op test- en experimenteerinfrastructuur en een bredere toepassing van waterstof. Ook volgt de regeling de nieuwste versie van de Europese eisen voor productie van hernieuwbare waterstof ofwel RFNBO’s (renewable fuels of non-biological origin).

Belang van DEI+ Waterstof en Groene Chemie (GroenvermogenNL)

De regeling komt voort uit het Nationaal Groeifondsprogramma “Groenvermogen van de Nederlandse Economie” (GroenvermogenNL). Dit programma is bedoeld om de productie, opslag, transport en toepassing van groene waterstof versneld mogelijk te maken door krachtenbundeling van kennis en succesvolle innovatie in Nederland. Waterstof speelt voor Nederland een belangrijke rol bij het behalen van de klimaatdoelstellingen. In de energietransitie is een grote rol weggelegd voor ondernemers die werken aan innovaties waarmee de productie van waterstof kan worden uitgebreid tegen lagere kosten. Voor deze ondernemers biedt een DEI+-subsidie interessante mogelijkheden.

Aangepaste regeling

De DEI+ Waterstof en Groene Chemie (GroenvermogenNL)- ziet er op verschillende punten anders uit dan in 2022. Allereerst maken meer typen projecten kans op subsidie, zegt Ruben Hortensius, waterstofadviseur bij RVO. “Ondernemers die willen investeren in  test- en experimenteerinfrastructuur waar andere bedrijven hun nieuwe waterstoftechnologie op kunnen testen, mogen nu ook subsidie aanvragen.”

Daarnaast maken er nu ook projecten kans op subsidie die indirect een bijdrage leveren aan het reduceren van CO2. Hortensius: “Stel je ontwikkelt een waterstofproductieinstallatie, dan kan het onderzoek dat je wil doen naar de veiligheidsaspecten van de subsidie ook subsidiabel zijn. Op korte termijn zal dit geen extra CO2 reduceren, maar op lange termijn is het zeer belangrijk voor het toepassen en opschalen van de technologie.”

De regeling is verder aangepast op de Europese wet- en regelgeving rondom waterstof. Vandaar dat er in de nieuwe openstelling ook ruimte is voor het aanvragen van subsidie voor elektrolysers die zowel met een directe lijn als op het net aangesloten zijn.

Positieve resultaten

De vorige openstelling van DEI+ Waterstof en Groene Chemie (GroenvermogenNL) leidde tot positieve resultaten. “Een resultaat van de vorige openstelling van de subsidieregeling is dat er twee nieuwe waterstofproductieinstallaties goedgekeurd zijn. Dat is goed nieuws, maar in de nieuwe openstelling hopen we op succesvolle indieningen in alle thema’s van de regeling, zoals transport en opslag van waterstof.”, zegt Hortensius.

Meld je aan voor de online informatiebijeenkomst

Ondernemers en partijen die geïnteresseerd zijn in DEI+ Waterstof en Groene Chemie (GroenvermogenNL) zijn van harte uitgenodigd voor een online voorlichtingsbijeenkomst op 4 juli 2023. RVO organiseert dit samen met GroenvermogenNL. Wil je meer weten, of je aanmelden? Ga naar de pagina webinar DEI+: waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL).

Vraag een subsidie aan

Is je onderneming actief in de waterstof- en groene chemiesector? Dan is de DEI+ Waterstof en Groene Chemie-regeling mogelijk interessant voor jou. Wil je meer weten over deze regeling? Ga dan naar de pagina over de subsidie:

DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.