Europees Innovatiefonds steunt Nederlandse waterstofprojecten

Nienke Kikkert 17-08-2023
440 keer bekeken 0 reacties

De huidige Nederlandse waterstofproductie is in de ordegrootte van 10 miljard m3 (180 PJ) per jaar en bestaat voornamelijk uit waterstof geproduceerd uit aardgas. Hiervoor wordt circa 10% van de Nederlandse aardgasconsumptie gebruikt. Het is noodzakelijk om de productie van waterstof te verduurzamen. Daarnaast is waterstof nodig voor nieuwe toepassingen om bijvoorbeeld klimaatneutrale luchtvaart en staalproductie mogelijk te maken.

Opschalen

In het Klimaatakkoord is een ambitie vastgelegd om 500 MW elektrolysevermogen in 2025 te realiseren en vervolgens ten minste 3-4 gigawatt (GW) in 2030. Sinds de publicatie van het Klimaatakkoord is er echter veel veranderd. Zo is het doel voor wind op zee verhoogd van 10 GW naar 21 GW in 2030. Dit leidt tot uitdagingen bij de aanlanding van elektriciteit, maar ook tot een roep om hogere doelen voor elektrolysevermogen.

Productiemethoden

Er zijn veel verschillende manieren om waterstof te produceren. De duurzaamheid van de waterstof is afhankelijk van de gebruikte technologie en energiebronnen. Er is waterstof op basis van:

  • aardgas (grijze waterstof)
  • hernieuwbare elektriciteit (groene waterstof)
  • aardgas met afvang van CO2 (blauwe waterstof)

Ook is waterstofproductie mogelijk uit kernenergie, afval, biomassa en restgassen van de industrie.

Waterstofmarkt

Voor het creëren van een goed werkende waterstofmarkt is een aantal randvoorwaarden belangrijk. Zo moet er een infrastructuur zijn, waar de waterstof fysiek kan worden aangeboden. Ook moet er door middel van certificering duidelijk zijn hoe duurzaam de waterstof is.

Routekaart Waterstof

De belangrijkste conclusies uit de Routekaart Waterstof voor het thema productie zijn:

  • Het Rijk moet beleid voorbereiden voor de binnenlandse productie van 80 petajoule (PJ) aan hernieuwbare waterstof in 2030 om er zeker van te zijn dat Nederland de Europese klimaatdoelen kan halen.
  • Als die waterstofproductie niet ten koste mag gaan van directe elektrificatie en verduurzaming van bestaand elektriciteitsgebruik, dan moet de productie of import van CO2-vrije elektriciteit omhoog.
  • Offshore elektrolyse biedt een mogelijke uitkomst om in 2030 al meer hernieuwbare waterstof uit offshore wind te produceren dan alleen met elektrolyse op land.
  • Productie van koolstofarme waterstof uit aardgas en industriële restgassen is in 2030 nodig om de CO2-emissiedoelen van de industrie te kunnen halen en daarbij voldoende en stabiel aanbod van waterstof voor industriële toepassingen te kunnen continueren.
  • Andere kansrijke productiemethoden, zoals vergassing van restafval, pyrolyse en thermolyse, moeten de komende jaren de kans krijgen om zich te bewijzen.

Wil je meer weten over het thema waterstofproductie? Lees dan hoofdstuk 2 van de Routekaart Waterstof.

Nieuws en inspiratie

Vier Nederlandse projecten die zich bezighouden met waterstof, ontvangen subsidie van het Europees Innovatiefonds. 41 projecten verdelen samen een totaal van €3,6 miljard aan subsidies. In dit artikel leggen wij uit wat het Nederlands Innovatiefonds doet en geven wij een overzicht van de vier bedrijven die deze toelage krijgen.

Het Nederlands Innovatiefonds steunt projecten die bijdragen aan het halen van de doelen uit de Green Deal, waaronder de doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030. Een team van onafhankelijke deskundigen beoordeelde de projecten op verschillende criteria, waaronder innovatie, kosteneffectiviteit, de mogelijkheid om op te schalen en de potentie om voor 2030 in bedrijf te gaan.

Hydrogen to Maasvlakte (H2Maasvlakte)

Het energiebedrijf Uniper ontvangt subsidie voor het project Hydrogen to Maasvlakte. Op de planning staat een elektrolyser van 100MW op de Maasvlakte van de Rotterdamse haven. Het is de bedoeling dat deze groenewaterstoffabriek eind 2026 of begin 2027 operationeel is. Ook kan Uniper de elektrolyser uitbreiden naar 500 MW. Dit plan zou in 2030 rond kunnen zijn.

EnerHys

Ook het project EnerHys van TotalEnergies ontvangt subsidie. TotalEnergies zet een waardeketen op van schaalbare hernieuwbare waterstofproductie. Deze waterstofproductie vindt plaats in een elektrolyser bij Zeeland Refinery in Vlissingen. De elektrolyser wordt 264 MW. Mogelijk kan deze doorgroeien naar 1 GW.

CFCPilot4CCS

Esso Nederland wil met de verkregen subsidie de technologie CFC (carbonate fuel cells) uitvoeren in haar raffinaderij in de haven van Rotterdam. CFC is een techniek om CO₂ af te vangen en te concentreren, en belooft kostenvermindering tot 30% ten opzichte van de nu gangbare technieken. Dit is een mooie kans om uit te breiden, als het succesvol is. De anderhalf jaar durende pilot bij de raffinaderij start in maart 2024.

H2Sines.Rdam

Als laatste krijgt ook het project H2Sines.Rdam een toelage. Dit is een project van Shell, Engie, Vopak en Anthony Veder. In het industriegebied van Sines in Portugal wordt een elektrolyser van 400 MW gebouwd. Deze elektrolyser zet goedkope en lokale hernieuwbare elektriciteit om in waterstof. Een nieuw te bouwen liquefactiefabriek gaat deze waterstof vloeibaar maken. Vervolgens neemt de industrie- en transportsector in Noordwest-Europa de waterstof af. Het streven is dat Rotterdam in 2027 de eerste lading waterstof van Sines ontvangt.

De projecten die geen subsidie ontvingen, krijgen dit najaar mogelijk alsnog steun van de Europese Investeringsbank (EIB).

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.