Vopak en Gasunie geselecteerd voor IPCEI Hy2Infra-subsidie

Foto: Sébastien Bertrand
22-02-2024

De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven voor het IPCEI Hy2Infra-project. In totaal hebben 7 lidstaten van de Europese Unie € 6,9 miljard te besteden voor het ondersteunen van waterstofprojecten. Een Nederlands project van Vopak en een Duits project van Gasunie zijn hiervoor geselecteerd.

Hy2Infra is de 3e golf van de IPCEI Waterstof. Dit project richt zich op investeringen in waterstofinfrastructuur die buiten de vorige golven (Hy2Tech en Hy2Use) vielen. Deze IPCEI is door Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Portugal en Slowakije opgezet en bij de Europese Commissie (EC) voor staatssteungoedkeuring aangemeld.

Dit project moet het aanbod van hernieuwbare waterstof vergroten, waardoor de lidstaten van de Europese Unie (EU) minder afhankelijk worden van aardgas. Hy2Infra past binnen de doelen van de Europese Green Deal en REPowerEU.

In totaal zijn er 33 projecten geselecteerd voor deze golf, komend uit 32 bedrijven die actief zijn in één of meer EU-landen.

IPCEI staat voor ‘Important Project of Common European Interest’. In het Nederlands betekent dit 'een ‘belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang’. Het is een Europees project dat bestaat uit meerdere nationale projecten van bedrijven en/of onderzoeksinstellingen uit verschillende EU-lidstaten. Deze vullen elkaar aan, hebben samenwerkingsvoordelen en dragen bij aan Europese doelen.

Thema’s

Hy2Infra focust zich op een groot deel van de waterstofketen, namelijk:

  • de bouw van 3,2 GW aan grootschalige elektrolyse-installaties voor de productie van hernieuwbare waterstof;
  • de uitrol van ongeveer 2.700 kilometer aan nieuwe en hergebruikte pijpleidingen voor het vervoeren en verdelen van waterstof;
  • de ontwikkeling van grootschalige waterstofopslaginstallaties met een capaciteit van ten minste 370 GWh, en;
  • de bouw van terminals en bijhorende haveninfrastructuur, voor de verwerking van 6.000 ton vloeibare organische waterstofdragers (LOHC’s) per jaar.

Steun voor Vopak en Gasunie

Het Nederlandse tankopslagbedrijf Vopak krijgt dus steun vanuit de Europese Unie. Hun project richt zich op de bouw van terminals en haveninfrastructuur.

Daarnaast ontvangt Gasunie subsidie voor een Duits project op het gebied van pijpleidingen.

De verschillende bedrijven die zijn geselecteerd voor Hy2Infra.

Verdere proces

Waarschijnlijk starten een aantal projecten binnenkort. Tussen 2026 en 2028 moeten verschillende grootschalige elektrolyse-installaties actief worden. Voor de pijpleidingen is dit tussen 2027 en 2029. Dit hangt nog af van waar ze liggen. Alle projecten moeten eind 2029 klaar zijn. De precieze planning verschilt per project en bedrijf.

Meer informatie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen