Infrastructuur & opslag

In een klimaatneutrale economie is een systeem van transport en opslag nodig om gebruikers efficiënt te verbinden met aanbieders van koolstofarme waterstof. Waterstoftransport en -opslag zorgen ervoor dat vraag en aanbod op elkaar aan kunnen sluiten.

De goedkoopste en meest efficiënte manier om de binnenlandse markt te voorzien van waterstof is met pijpleidingen. Daarnaast kan waterstof ook worden getransporteerd in andere vormen: verpakt als drager of als verbinding in de vorm van ammoniak, methanol of als vloeibare vorm. De komende jaren worden deze ontwikkelingen goed onderzocht, om te komen tot weloverwogen keuzes.

Grootschalige opslag van waterstof is nodig voor import en om binnenlandse mismatches tussen vraag en aanbod in de tijd op te lossen. Daarnaast bevordert opslag de leveringszekerheid van het systeem. Waterstof en waterstofdragers kunnen zowel bovengronds als ondergronds opgeslagen worden.

Routekaart Waterstof

De belangrijkste conclusies uit de Routekaart Waterstof voor het thema infrastructuur & opslag zijn:

  • Waterstoftransport- en opslaginfrastructuur zijn belangrijk voor het te allen tijde op elkaar laten aansluiten van vraag en aanbod van waterstof.
  • De focus in de eerste jaren ligt op transport via pijpleidingen. Waterstof wordt ook getransporteerd in andere vormen, vooral gekoppeld aan de importstromen.
  • Vanaf 2022 wordt een landelijk transportnetwerk ontwikkeld dat de industriële clusters verbindt, toegang biedt tot opslagfaciliteiten en Nederland verbindt met de buurlanden.
  • Grootschalige opslag is nodig om mismatches tussen vraag en aanbod (in de tijd) op te lossen. In 2030 zijn minimaal 3 tot 4 zoutcavernes met een totale opslagcapaciteit van 750 tot 1000 gigawattuur (GWh) nodig.
  • Er moet duidelijkheid komen over de mogelijke ontwikkeling van infrastructuur in de regionale domeinen, onder meer voor de mobiliteitssector en cluster 6-industrie.
  • Inzet op de ontwikkeling van een offshore infrastructuur.

Wil je meer weten over het thema infrastructuur & opslag? Lees dan hoofdstuk 4 van de Routekaart Waterstof.

Nieuws en inspiratie

    Cookie-instellingen