RVO-onderzoek toont mogelijkheden van waterstof voor landbouwwerktuigen

Fotograaf: Erik Jansen
21-03-2024

Hoe kunnen we waterstof inzetten in de landbouw? Het rapport ‘Verduurzaming Landbouwwerktuigen: Routes voor de Transitie’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft inzicht in de mogelijkheden voor verduurzaming van landbouwwerktuigen.

Het rapport kijkt naar de kansen en knelpunten voor duurzame landbouwwerktuigen. Ook doet het aanbevelingen voor de transitie hiernaartoe. Het onderzoek ondersteunt de ontwikkeling van fossielvrije landbouwmachines en bevordert de aanschaf en het gebruik hiervan.

Bekijk het volledige rapport:

Verduurzaming landbouwwerktuigen: Routes voor de Transitie

Route via waterstof

Het rapport bespreekt 5 routes die kunnen bijdragen aan fossielvrije landbouwwerktuigen, namelijk:

  1. hernieuwbare brandstoffen;
  2. batterij-elektrisch;
  3. waterstof;
  4. robotisering, en;
  5. gedragsverandering

Een van de routes is waterstof, met de brandstofcel en verbrandingsmotor als opties.

Brandstofcel

Een brandstofcel zet waterstof om naar elektriciteit. Door waterstof te produceren met groene stroom, komt er geen CO2 of stikstof vrij tijdens het gebruik van de machine.

Er zitten verschillende voordelen aan de brandstofcel. Zo kan de boer de waterstof zelf opwekken op het erf. Ook zijn er weinig technologische beperkingen aan de brandstofcel. Verder vervangt een tractor met brandstofcel de dieselvariant bijna een-op-een. Waterstof als energiedrager levert namelijk genoeg vermogen om alle werkzaamheden uit te voeren en tanken gaat snel.

De brandstofcel brengt ook uitdagingen met zich mee, vooral op financieel vlak. Een tractor met brandstofcel is duur en de operationele kosten van (groene) waterstof zijn hoog, waardoor er weinig vraag naar is. Hierdoor investeren grote bedrijven weinig in de ontwikkeling. Verder is er vaak geen waterstofinfrastructuur op en rondom agrarische bedrijven, wat voor een hoog financieel risico zorgt.

Verbrandingsmotor

Waterstof is ook te gebruiken in voertuigen met een verbrandingsmotor. Deze motor verbrandt de waterstof direct.

De verbrandingsmotor heeft verschillende voordelen: zo zijn werktuigen met een verbrandingsmotor geschikt voor het gebruik van (bio)methaan. Daarnaast is een dieselmotor ombouwen naar een verbrandingsmotor goedkoper dan een brandstofcel. Tot slot is de verbrandingsmotor waarschijnlijk (vergeleken met de brandstofcel) geschikter voor landbouwomstandigheden.

Daar staat tegenover dat de verbrandingsmotor een stuk minder efficiënt is, dan een brandstofcel. Door waterstof te verbranden, ontstaat er namelijk veel energieverlies. De verbrandingsmotor is dus vooral een tussenstap, met de brandstofcel als einddoel.

Toekomst

Het rapport doet verschillende aanbevelingen over de waterstofroute. Deze gaan vooral over de brandstofcel, omdat die keuze een stuk efficiënter is dan de gasmotor.

  • Investeer in kennisontwikkeling en -verspreiding over de brandstofcel.
  • Onderzoek hoe de brandstofcel zich verhoudt tot de omstandigheden van een agrarisch bedrijf.
  • Onderzoek het gebruik van een machine met een brandstofcel én een elektrolyser.
  • Steun experimenten over de machine en de opwek van waterstof financieel.
  • Leid voldoende personeel op dat een tractor met brandstofcel kan onderhouden.

Het rapport ging in januari naar de Tweede Kamer. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nu aan de vervolgstappen.

Meer informatie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen