Human Capital Agenda

Zonder mensen komt de opschaling van waterstof in Nederland niet van de grond. We moeten daarom flink investeren in het opleiden van mensen die elektrolysers kunnen ontwerpen en bouwen, die weten hoe je waterstof moet vervoeren, die transportleidingen kunnen aanleggen en die weten hoe een brandstofcel in een waterstofauto werkt. Deze mensen zijn er nu nog veel te weinig.

Routekaart Waterstof

Tot 2030 zijn er ongeveer 38.000 voltijdbanen nodig om de waterstoftransitie mogelijk te maken. Daarom is het noodzakelijk om te investeren in mensen en opleidingen op het gebied van waterstof. Terwijl we innoveren en kennis opdoen, moeten we dit meteen meenemen in opleidingen in het onderwijs en op de werkvloer. GroenvermogenNL heeft daarom een Human Capital Agenda. Hiervoor is € 50 miljoen beschikbaar.

De Human Capital Agenda van GroenvermogenNL bestaat uit 5 onderdelen:

  1. Het in kaart brengen van de kennisbehoefte
  2. Het ontwikkelen van learning communities
  3. Het ontwikkelen van een kennisplatform
  4. Het inzichtelijk maken en bij elkaar brengen van het aanbod van relevante (en erkende) onderwijsprogramma’s en andere leeractiviteiten, onder andere in het platform Make Hydrogen Work
  5. Het stimuleren van innoveren en leren binnen zowel mkb’s als grote bedrijven

Human Capital Agenda GroenvermogenNL 2024-2028: Ruim baan voor versnelling

Wil je meer weten over het thema Human Capital Agenda? Lees dan hoofdstuk 14 van de Routekaart Waterstof.

Nieuws en inspiratie

    Cookie-instellingen