Kamerbrief Routekaart Energieopslag

12-06-2023
461 keer bekeken

In een klimaatneutrale economie is een systeem van transport en opslag nodig om gebruikers efficiënt te verbinden met aanbieders van koolstofarme waterstof. Waterstoftransport en -opslag zorgen ervoor dat vraag en aanbod op elkaar aan kunnen sluiten.

De goedkoopste en meest efficiënte manier om de binnenlandse markt te voorzien van waterstof is met pijpleidingen. Daarnaast kan waterstof ook worden getransporteerd in andere vormen: verpakt als drager of als verbinding in de vorm van ammoniak, methanol of als vloeibare vorm. De komende jaren worden deze ontwikkelingen goed onderzocht, om te komen tot weloverwogen keuzes.

Grootschalige opslag van waterstof is nodig voor import en om binnenlandse mismatches tussen vraag en aanbod in de tijd op te lossen. Daarnaast bevordert opslag de leveringszekerheid van het systeem. Waterstof en waterstofdragers kunnen zowel bovengronds als ondergronds opgeslagen worden.

Routekaart Waterstof

De belangrijkste conclusies uit de Routekaart Waterstof voor het thema infrastructuur & opslag zijn:

  • Waterstoftransport- en opslaginfrastructuur zijn belangrijk voor het te allen tijde op elkaar laten aansluiten van vraag en aanbod van waterstof.
  • De focus in de eerste jaren ligt op transport via pijpleidingen. Waterstof wordt ook getransporteerd in andere vormen, vooral gekoppeld aan de importstromen.
  • Vanaf 2022 wordt een landelijk transportnetwerk ontwikkeld dat de industriële clusters verbindt, toegang biedt tot opslagfaciliteiten en Nederland verbindt met de buurlanden.
  • Grootschalige opslag is nodig om mismatches tussen vraag en aanbod (in de tijd) op te lossen. In 2030 zijn minimaal 3 tot 4 zoutcavernes met een totale opslagcapaciteit van 750 tot 1000 gigawattuur (GWh) nodig.
  • Er moet duidelijkheid komen over de mogelijke ontwikkeling van infrastructuur in de regionale domeinen, onder meer voor de mobiliteitssector en cluster 6-industrie.
  • Inzet op de ontwikkeling van een offshore infrastructuur.

Wil je meer weten over het thema infrastructuur & opslag? Lees dan hoofdstuk 4 van de Routekaart Waterstof.

Nieuws en inspiratie

Op 7 juni werd de Routekaart Energieopslag met de Tweede Kamer gedeeld. De routekaart brengt acties om energieopslag te stimuleren in kaart die passen in het toekomstige energiesysteem en gaat over de opslag van waterstof (en andere gassen), warmte en elektriciteit.

Energieopslag van moleculen (zoals waterstof en gas), elektriciteit en warmte is nodig om voor meer flexibiliteit in het energiesysteem te zorgen. Dat komt omdat we steeds meer gebruik maken van energiebronnen met een variabele opbrengst, als zon en wind.

Ruben Hortensius (Adviseur Waterstof RVO): “Opslag speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van de waterstofeconomie. Grootschalige waterstopslag realiseren is een langdurig proces en moet voor de markt uit plaatsvinden. Financiële steun van de overheid is noodzakelijk en de bevestiging in de Routekaart Energieopslag helpt daarbij. Daarnaast is de aandacht voor het gebruik van waterstof(dragers) voor de toekomstige strategische energieopslag nieuw. Hopelijk leidt dit tot een lange termijnvisie op de uitfasering van de fossiele strategische opslagen.”

Acties voor waterstofopslag

Voor waterstof gaan EZK en o.a. IenW de volgende acties oppakken:

  • Op korte termijn een langetermijnvisie voor gasopslagen opstellen
  • Beleid maken voor nieuwe vormen van ondergrondse energieopslag
  • Verkennen hoe financiële zekerheid voor opslag in zoutcavernes kan worden gegarandeerd
  • Een pilot ontwikkelen voor waterstofopslag in gasvelden

Met de voorjaarsnota is € 125 miljoen gereserveerd om de financiële risico’s te dekken van grootschalige waterstofopslag. Dit bedrag kan verdubbeld worden voor extra cavernes indien nodig.

Meer weten?

Lees dan de Routekaart Energieopslag en de kamerbrief:

Routekaart Energieopslag

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.