Informatiebijeenkomsten Waterstofnetwerk Groningen

31-08-2023
742 keer bekeken

De plannen voor het Waterstofnetwerk Nederland zijn in volle gang. Rond de grote industrieclusters wordt het netwerk in delen uitgerold en later aan elkaar gekoppeld. Om iedereen op de hoogte te houden en te betrekken worden er per deelproject informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Voortgang deelprojecten

Voor het Waterstofnetwerk Groningen start binnenkort de volgende fase in de Rijkscoördinatieregeling (RCR). In september ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) ter inzage. Dit is de tweede stap van het inpassingsplan volgens de RCR. In de cNRD staat beschreven wat er onderzocht moet worden om de juiste keuze voor het voorkeurstracé te maken. Voor het Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland ligt de cNRD in november ter inzage, en voor Waterstofnetwerk Drenthe-Overijssel begin 2024.

Voortgang Noordzeekanaalgebied

Voor het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied is de tweede stap bijna afgerond. Het cNRD heeft in mei ter inzage gelegen. De zienswijzen die daarop kwamen zijn verwerkt. Begin oktober wordt de definitieve NRD vastgesteld. De onderzoeken leiden tot een voorkeursalternatief dat vroeg in 2024 verwacht wordt.

Informatieavonden

In Groningen staan vier informatieavonden gepland. Vooraf aanmelden is niet nodig, tussen 19:00 en 21:00 uur kan je vrij in- en uitlopen.

  • Dinsdag 26 september: Hotel Ekamper in Roodeschool
  • Woensdag 27 september: Multifunctioneel Centrum in Siddeburen
  • Woensdag 4 oktober: Theater VanBeresteyn in Veendam
  • Donderdag 5 oktober: Centrum Kabzeëel in Appingedam

Vanaf 8 september vind je meer informatie op de pagina Waterstofnetwerk Groningen.

Meer weten?

  • Informatie over lopende projecten vind je terug op de RVO website
  • Informatie over de projecten zelf vind je op de pagina voor de omgeving van Hynetwork Services.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen