Informatiebijeenkomsten Waterstofnetwerk Groningen

31-08-2023
591 keer bekeken

In een klimaatneutrale economie is een systeem van transport en opslag nodig om gebruikers efficiënt te verbinden met aanbieders van koolstofarme waterstof. Waterstoftransport en -opslag zorgen ervoor dat vraag en aanbod op elkaar aan kunnen sluiten.

De goedkoopste en meest efficiënte manier om de binnenlandse markt te voorzien van waterstof is met pijpleidingen. Daarnaast kan waterstof ook worden getransporteerd in andere vormen: verpakt als drager of als verbinding in de vorm van ammoniak, methanol of als vloeibare vorm. De komende jaren worden deze ontwikkelingen goed onderzocht, om te komen tot weloverwogen keuzes.

Grootschalige opslag van waterstof is nodig voor import en om binnenlandse mismatches tussen vraag en aanbod in de tijd op te lossen. Daarnaast bevordert opslag de leveringszekerheid van het systeem. Waterstof en waterstofdragers kunnen zowel bovengronds als ondergronds opgeslagen worden.

Routekaart Waterstof

De belangrijkste conclusies uit de Routekaart Waterstof voor het thema infrastructuur & opslag zijn:

 • Waterstoftransport- en opslaginfrastructuur zijn belangrijk voor het te allen tijde op elkaar laten aansluiten van vraag en aanbod van waterstof.
 • De focus in de eerste jaren ligt op transport via pijpleidingen. Waterstof wordt ook getransporteerd in andere vormen, vooral gekoppeld aan de importstromen.
 • Vanaf 2022 wordt een landelijk transportnetwerk ontwikkeld dat de industriële clusters verbindt, toegang biedt tot opslagfaciliteiten en Nederland verbindt met de buurlanden.
 • Grootschalige opslag is nodig om mismatches tussen vraag en aanbod (in de tijd) op te lossen. In 2030 zijn minimaal 3 tot 4 zoutcavernes met een totale opslagcapaciteit van 750 tot 1000 gigawattuur (GWh) nodig.
 • Er moet duidelijkheid komen over de mogelijke ontwikkeling van infrastructuur in de regionale domeinen, onder meer voor de mobiliteitssector en cluster 6-industrie.
 • Inzet op de ontwikkeling van een offshore infrastructuur.

Wil je meer weten over het thema infrastructuur & opslag? Lees dan hoofdstuk 4 van de Routekaart Waterstof.

Nieuws en inspiratie

De plannen voor het Waterstofnetwerk Nederland zijn in volle gang. Rond de grote industrieclusters wordt het netwerk in delen uitgerold en later aan elkaar gekoppeld. Om iedereen op de hoogte te houden en te betrekken worden er per deelproject informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Voortgang deelprojecten

Voor het Waterstofnetwerk Groningen start binnenkort de volgende fase in de Rijkscoördinatieregeling (RCR). In september ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) ter inzage. Dit is de tweede stap van het inpassingsplan volgens de RCR. In de cNRD staat beschreven wat er onderzocht moet worden om de juiste keuze voor het voorkeurstracé te maken. Voor het Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland ligt de cNRD in november ter inzage, en voor Waterstofnetwerk Drenthe-Overijssel begin 2024.

Voortgang Noordzeekanaalgebied

Voor het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied is de tweede stap bijna afgerond. Het cNRD heeft in mei ter inzage gelegen. De zienswijzen die daarop kwamen zijn verwerkt. Begin oktober wordt de definitieve NRD vastgesteld. De onderzoeken leiden tot een voorkeursalternatief dat vroeg in 2024 verwacht wordt.

Informatieavonden

In Groningen staan vier informatieavonden gepland. Vooraf aanmelden is niet nodig, tussen 19:00 en 21:00 uur kan je vrij in- en uitlopen.

 • Dinsdag 26 september: Hotel Ekamper in Roodeschool
 • Woensdag 27 september: Multifunctioneel Centrum in Siddeburen
 • Woensdag 4 oktober: Theater VanBeresteyn in Veendam
 • Donderdag 5 oktober: Centrum Kabzeëel in Appingedam

Vanaf 8 september vind je meer informatie op de pagina Waterstofnetwerk Groningen.

Meer weten?

 • Informatie over lopende projecten vind je terug op de RVO website
 • Informatie over de projecten zelf vind je op de pagina voor de omgeving van Hynetwork Services.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.