Kamerbrief energiediplomatie en import van waterstof

07-06-2023
881 keer bekeken 0 reacties

Nationaal en Europees beleid zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de waterstofmarkt. Denk aan marktordening en nationale instrumenten voor de opschaling van hernieuwbare waterstof. Denk ook aan Europese wet- en regelgeving die duurzaamheidseisen stelt aan waterstof en doelen stelt voor gebruik.

Europees beleid

In de waterstofstrategie van de Europese Commissie staan doelstellingen voor de productie van hernieuwbare waterstof in Europa. In 2030 moet er minimaal 40 gigawatt (GW) aan elektrolysecapaciteit zijn gerealiseerd met een minimale productie van 10 miljoen ton (1200 petajoule (PJ)). Daarnaast moet er in 2030 ook 40 GW buiten de EU geïnstalleerd zijn, zodat de EU 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof kan importeren.

Aanpassen bestaande wetgeving

Voor het behalen van de doelstellingen moet bestaande wetgeving worden aangepast. De voorstellen hiervoor staan in het Fit-for-55-pakket. Hieronder vind je een overzicht van aangepaste wetgeving:

  • Sinds 2023 is er een voorlopig akkoord over bindende Europese doelen voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong in de mobiliteit en industrie. Het akkoord gaat voornamelijk over hernieuwbare waterstof. Het is onderdeel van de Europese richtlijn hernieuwbare energie (de Renewable Energy Directive -RED).
  • Daarnaast zijn er twee gedelegeerde handelingen (delegated acts) met regels waar hernieuwbare waterstof aan moet voldoen.
  • Ook ligt er een compromis tussen lidstaten over het waterstof- en gasdecarbonisatiepakket. Dit pakket faciliteert de ontwikkeling van de Europese waterstofmarkt met kaders voor (grensoverschrijdende) infrastructuur.

In de Routekaart Waterstof vind je in hoofdstuk 9 een handig overzicht met de relevante Europese wetgeving en wetgevingsvoorstellen voor waterstof.

Nationaal beleid

Voor nationaal beleid is marktordening een belangrijk thema. Marktordening is het geheel van wetten en regels dat bepaalt welke partijen onder welke voorwaarden actief mogen zijn op de waterstofmarkt. Het speelt een bepalende rol in de productie, transport, opslag, en import van waterstof. De Kamerbrief over voortgang ordening en ontwikkeling waterstofmarkt geeft helderheid in de marktordening in Nederland. Tot 2025 worden er nog keuzes gemaakt over o.a. waterstof op zee en distributienetten.

Import

Om de bindende Europese waterstofdoelen te halen zet het kabinet in op opschaling van import en binnenlandse productie van hernieuwbare waterstof. Voor binnenlandse productie heeft Nederland een doelstelling van 4 GW elektrolysecapaciteit in 2030. Ook in de jaren daarna moet de elektrolysecapaciteit flink verder groeien, met name gekoppeld aan de geplande extra windparken op de Noordzee. De Tweede Kamer heeft een voorstel aangenomen voor een streefdoel van 8 GW elektrolysecapaciteit in 2032. Voor import heeft het kabinet geen hard doel, maar voert het wel beleid om te zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Dat gaat bijvoorbeeld om voldoende infrastructuur, duidelijke en gestandaardiseerde regelgeving en goed werkende (internationale) handelsplatforms.

Instrumentarium hernieuwbare waterstof

Om de Europese en Nederlandse doelen voor hernieuwbare waterstof te realiseren zijn er beoogde instrumenten en interventies gericht op randvoorwaarden ontwikkeld. Deze staan in de Kamerbrief vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof.

Eerst wil het kabinet vooral het aanbod van hernieuwbare waterstof opschalen met flink budget voor nieuwe elektrolyseprojecten (€1 miljard) en import (€ 300 miljoen). Op termijn wil het kabinet vooral beleid gericht op waterstofgebruikers. Met verplichtingen om steeds meer hernieuwbare waterstof te gebruiken in de industrie en de mobiliteit en subsidies voor industriële waterstofgebruikers.

Nieuws en inspiratie

Hoe bereidt Nederland zich voor op de import van waterstof? Hoe kan energiediplomatie ingezet worden om duurzame relaties op te bouwen met exporterende landen? In de kamerbrief energiediplomatie en import van waterstof vind je antwoord op deze vragen en meer.

In Nederland, Duitsland en België is er een grote vraag naar duurzame grondstoffen en brandstoffen. De verwachting is dat een aanzienlijk deel van deze toekomstige energiebehoefte geïmporteerd moet worden. Met waterstof kan hernieuwbare energie over grote afstanden worden getransporteerd. Landen die grootschalig waterstof produceren uit zon en wind gaan een deel hiervan exporteren. Door handelsrelaties aan te gaan met een brede groep landen kan Nederland een belangrijke rol spelen in de import van hernieuwbare waterstof in Noordwest-Europa.

Overheid ondersteunt import hernieuwbare energie

Het opzetten van importketens is een grote uitdaging. Voor stakeholders zijn er veel onzekerheden in de hele keten. Er zijn grote investeringen nodig in de productiecapaciteit, maar ook voor de opslag en het transport van hernieuwbare energie. In de beginfase is het daarom nodig dat de overheid een coördinerende of ondersteunende rol speelt. Met specifieke instrumenten, inzet van staatsdeelnemingen en energiediplomatie kan de overheid de import van hernieuwbare energie ondersteunen.

Import van waterstof en energiediplomatie

In de kamerbrief staat beschreven hoe Nederland zich voorbereidt op de import van waterstof. Daarnaast lees je hoe Nederland via energiediplomatie in deze beginfase werkt aan het opbouwen van relaties met toekomstige exporterende landen. Dit moet leiden tot corridors met landen binnen en buiten Europa. In Europa gaat het met name om Spanje, Portugal, Noorwegen en de andere Scandinavische landen. Verder kan waterstof worden geïmporteerd uit de VS, Canada, het Midden-Oosten en diverse landen in Afrika en Zuid-Amerika en op termijn ook uit Australië.

Het kabinet legt daarmee een basis voor de toekomstige leveringszekerheid van duurzame energie. De brief geeft een overzicht van vraagstukken en kansen op het gebied van o.a. geopolitiek, internationaal klimaatbeleid, infrastructuur, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en handelsbevordering.

Meer weten?

Rob Jetten vertelt over energiediplomatie in de podcast Studio Energie

Lees de kamerbrief energiediplomatie en import van waterstof

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.