Kamerbrief Routekaart Energieopslag

12-06-2023
714 keer bekeken 0 reacties

Nationaal en Europees beleid zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de waterstofmarkt. Denk aan marktordening en nationale instrumenten voor de opschaling van hernieuwbare waterstof. Denk ook aan Europese wet- en regelgeving die duurzaamheidseisen stelt aan waterstof en doelen stelt voor gebruik.

Europees beleid

In de waterstofstrategie van de Europese Commissie staan doelstellingen voor de productie van hernieuwbare waterstof in Europa. In 2030 moet er minimaal 40 gigawatt (GW) aan elektrolysecapaciteit zijn gerealiseerd met een minimale productie van 10 miljoen ton (1200 petajoule (PJ)). Daarnaast moet er in 2030 ook 40 GW buiten de EU geïnstalleerd zijn, zodat de EU 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof kan importeren.

Aanpassen bestaande wetgeving

Voor het behalen van de doelstellingen moet bestaande wetgeving worden aangepast. De voorstellen hiervoor staan in het Fit-for-55-pakket. Hieronder vind je een overzicht van aangepaste wetgeving:

  • Sinds 2023 is er een voorlopig akkoord over bindende Europese doelen voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong in de mobiliteit en industrie. Het akkoord gaat voornamelijk over hernieuwbare waterstof. Het is onderdeel van de Europese richtlijn hernieuwbare energie (de Renewable Energy Directive -RED).
  • Daarnaast zijn er twee gedelegeerde handelingen (delegated acts) met regels waar hernieuwbare waterstof aan moet voldoen.
  • Ook ligt er een compromis tussen lidstaten over het waterstof- en gasdecarbonisatiepakket. Dit pakket faciliteert de ontwikkeling van de Europese waterstofmarkt met kaders voor (grensoverschrijdende) infrastructuur.

In de Routekaart Waterstof vind je in hoofdstuk 9 een handig overzicht met de relevante Europese wetgeving en wetgevingsvoorstellen voor waterstof.

Nationaal beleid

Voor nationaal beleid is marktordening een belangrijk thema. Marktordening is het geheel van wetten en regels dat bepaalt welke partijen onder welke voorwaarden actief mogen zijn op de waterstofmarkt. Het speelt een bepalende rol in de productie, transport, opslag, en import van waterstof. De Kamerbrief over voortgang ordening en ontwikkeling waterstofmarkt geeft helderheid in de marktordening in Nederland. Tot 2025 worden er nog keuzes gemaakt over o.a. waterstof op zee en distributienetten.

Import

Om de bindende Europese waterstofdoelen te halen zet het kabinet in op opschaling van import en binnenlandse productie van hernieuwbare waterstof. Voor binnenlandse productie heeft Nederland een doelstelling van 4 GW elektrolysecapaciteit in 2030. Ook in de jaren daarna moet de elektrolysecapaciteit flink verder groeien, met name gekoppeld aan de geplande extra windparken op de Noordzee. De Tweede Kamer heeft een voorstel aangenomen voor een streefdoel van 8 GW elektrolysecapaciteit in 2032. Voor import heeft het kabinet geen hard doel, maar voert het wel beleid om te zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Dat gaat bijvoorbeeld om voldoende infrastructuur, duidelijke en gestandaardiseerde regelgeving en goed werkende (internationale) handelsplatforms.

Instrumentarium hernieuwbare waterstof

Om de Europese en Nederlandse doelen voor hernieuwbare waterstof te realiseren zijn er beoogde instrumenten en interventies gericht op randvoorwaarden ontwikkeld. Deze staan in de Kamerbrief vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof.

Eerst wil het kabinet vooral het aanbod van hernieuwbare waterstof opschalen met flink budget voor nieuwe elektrolyseprojecten (€1 miljard) en import (€ 300 miljoen). Op termijn wil het kabinet vooral beleid gericht op waterstofgebruikers. Met verplichtingen om steeds meer hernieuwbare waterstof te gebruiken in de industrie en de mobiliteit en subsidies voor industriële waterstofgebruikers.

Nieuws en inspiratie

Op 7 juni werd de Routekaart Energieopslag met de Tweede Kamer gedeeld. De routekaart brengt acties om energieopslag te stimuleren in kaart die passen in het toekomstige energiesysteem en gaat over de opslag van waterstof (en andere gassen), warmte en elektriciteit.

Energieopslag van moleculen (zoals waterstof en gas), elektriciteit en warmte is nodig om voor meer flexibiliteit in het energiesysteem te zorgen. Dat komt omdat we steeds meer gebruik maken van energiebronnen met een variabele opbrengst, als zon en wind.

Ruben Hortensius (Adviseur Waterstof RVO): “Opslag speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van de waterstofeconomie. Grootschalige waterstopslag realiseren is een langdurig proces en moet voor de markt uit plaatsvinden. Financiële steun van de overheid is noodzakelijk en de bevestiging in de Routekaart Energieopslag helpt daarbij. Daarnaast is de aandacht voor het gebruik van waterstof(dragers) voor de toekomstige strategische energieopslag nieuw. Hopelijk leidt dit tot een lange termijnvisie op de uitfasering van de fossiele strategische opslagen.”

Acties voor waterstofopslag

Voor waterstof gaan EZK en o.a. IenW de volgende acties oppakken:

  • Op korte termijn een langetermijnvisie voor gasopslagen opstellen
  • Beleid maken voor nieuwe vormen van ondergrondse energieopslag
  • Verkennen hoe financiële zekerheid voor opslag in zoutcavernes kan worden gegarandeerd
  • Een pilot ontwikkelen voor waterstofopslag in gasvelden

Met de voorjaarsnota is € 125 miljoen gereserveerd om de financiële risico’s te dekken van grootschalige waterstofopslag. Dit bedrag kan verdubbeld worden voor extra cavernes indien nodig.

Meer weten?

Lees dan de Routekaart Energieopslag en de kamerbrief:

Routekaart Energieopslag

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.