Discussie over vereiste zuiverheidsgraad in waterstofnetwerk

02-02-2023
690 keer bekeken 0 reacties

De minimale zuiverheidsgraad van de waterstof in het landelijke waterstofnetwerk leidt tot discussie. Bedrijven en brancheorganisaties pleiten voor minstens 99,5% zuiverheid. Eerder adviseerden Kiwa en DNV te starten met een minimale zuiverheid van 98% en die eventueel later te verhogen.

Gasunie, die de komende jaren €1,5 mrd investeert in de aanleg van het waterstofnetwerk, stelt dat uit onderzoek is gebleken dat de maatschappelijke kosten lager zijn bij 98% dan bij 99,5%. 'Voor afnemers van hoge kwaliteit kan een hogere kwaliteit goedkoper zijn, maar voor het systeem als geheel concludeert DNV dat dat niet zo is', aldus een woordvoerder. Bovendien wordt volgens Gasunie internationaal vooral gekeken naar een initiële zuiverheidsgraad van 98%. 'Mocht Nederland hiervan afwijken, dan heeft dat ook weer kosten tot gevolg.'

Duidelijkheid over kwaliteitscriteria gewenst

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een consultatie uitgezet over de kwaliteitscriteria waterstof. Branchevereniging Energie Nederland laat in een reactie weten het voorbarig te vinden om in te stemmen met de voorgestelde 98% zuiverheid. Grote energiebedrijven waarschuwen dat de voorgestelde 98% zuiverheid leidt tot onnodig hoge kosten en tot vertraging van investeringen in nieuwe waterstoffabrieken. Een flinke groep afnemers heeft namelijk een hogere kwaliteit nodig en die zullen dan moeten investeren in zuivering. Dat kan ze weerhouden om over te stappen op waterstof. En dat zou zonde zijn. Als over een paar jaar de kwaliteit alsnog wordt aangepast, kan het resultaat zijn dat je voor niets zuiveringsinstallaties hebt gebouwd. Volgens bedrijven en organisaties is het daarom beter om in één keer een definitieve kwaliteitseis te stellen.

EZK laat weten dat er naar verwachting in de eerste helft van het jaar een besluit wordt genomen over de kwaliteitscriteria van waterstof.

Bronnen

Afbeeldingen

Cookie-instellingen