EU-regels voor hernieuwbare waterstof gepubliceerd

14-02-2023
1206 keer bekeken 0 reacties

De Europese Commissie heeft twee gedelegeerde handelingen (delegated acts) gepubliceerd die bepalen wat hernieuwbare waterstof is. Daarmee krijgen investeerders duidelijkheid om de Europese productie van groene waterstof op te schalen naar 10 miljoen ton per jaar in 2030.

De waterstofsector keek reikhalzend uit naar de duidelijkheid die de gedelegeerde handelingen bieden. De nieuwe regels stellen bedrijven in staat businessmodellen door te rekenen en vervolgens investeringsbeslissingen te nemen. De gedelegeerde handelingen zijn onderdeel van de Renewable Energy Directive (RED), een Europese richtlijn die regelgeving bevat voor hernieuwbare energie. Momenteel wordt de huidige Renewable Energy Directive herzien in de RED III.

Eisen een hernieuwbare waterstof

Met de twee gedelegeerde handelingen (delegated acts) worden door de Commissie eisen gesteld aan hernieuwbare waterstof. De waterstof moet worden geproduceerd worden met hernieuwbare elektriciteit. Dat betekent dat waterstof geproduceerd met elektriciteit uit kern- of biomassacentrales niet hernieuwbaar is. De EU stelt daarnaast nog eisen op drie punten: additionaliteit, nabijheid en gelijktijdigheid.

Additionaliteit

Additionaliteit wil zeggen dat de waterstof moet worden geproduceerd op basis van nieuwe elektriciteitsproductie en niet met stroom uit bestaande productie. De definitie van nieuw is maximaal 36 maanden oud op het moment dat de elektrolyser in werking treedt.

Nabijheid

Nabijheid houdt in dat de elektriciteit geproduceerd moet zijn in dezelfde biedzone als waar de elektrolyser staat. Onder bepaalde voorwaarden kan dat een aangrenzende biedzone zijn. Nederland is momenteel één biedzone, net als Duitsland en België. Andere landen hebben meer biedzones. Het opsplitsen van de Nederlandse elektriciteitsmarkt wordt momenteel onderzocht door Tennet.

Gelijktijdigheid

Gelijktijdigheid betekent dat de stroom die een elektrolyser gebruikt om waterstof te produceren in hetzelfde uur moet zijn opgewekt. Die regel gaat overigens pas vanaf 2030 gelden, voor die tijd geldt dat de elektriciteit in dezelfde maand moet zijn opgewekt.

10 miljoen ton hernieuwbare waterstof in 2030

Waterstof is een belangrijke pijler van het REPowerEU-plan om niet langer fossiele brandstoffen uit Rusland te gebruiken. Een belangrijke doelstelling uit het REPowerEU-plan is om tegen 2030 tien miljoen ton hernieuwbare waterstof in de EU te produceren en daarnaast nog eens tien miljoen ton te importeren. De Commissie wil de regels voor Europese waterstofproducenten ook laten gelden voor buitenlandse bedrijven die waterstof naar de EU exporteren. Via een vrijwillig certificeringssysteem kunnen zij aantonen dat hun waterstof hernieuwbaar is en daarna verhandelen in de EU.

Nog wachten op goedkeuring Europees Parlement en lidstaten

De gedelegeerde handelingen moeten nog door het Europese Parlement en de lidstaten worden goedgekeurd. Zij hebben daarvoor twee maanden de tijd en kunnen een verlening van nog eens twee maanden aanvragen. Afgelopen najaar liet minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) aan de Tweede Kamer weten geen bezwaren te zien tegen de voorgestelde eisen, omdat ze in lijn zijn met de Nederlandse waterstofambities voor 2030.

Meer weten?

Download de Delegated regulation on Union methodology for RNFBOs

Afbeeldingen

Cookie-instellingen