38.000 voltijdbanen nodig voor waterstoftransitie

05-12-2023
612 keer bekeken 0 reacties

Tot 2030 zijn ongeveer 38.000 voltijdbanen nodig om de waterstoftransitie mogelijk te maken. Vooral professionals met een technische achtergrond zijn daarbij belangrijk. Dit komt uit onderzoek van CE Delft en SEO Economisch Onderzoek.

De 2 organisaties voerden het arbeidsmarktonderzoek uit in opdracht van GroenvermogenNL en Platform Talent voor Technologie. Het rapport brengt in kaart hoeveel werknemers nodig zijn voor de waterstoftransitie.

Resultaten

Het onderzoek wijst uit dat er in de hele waterstofketen veel vraag is naar arbeidskrachten. In de periode van 2024 tot 2030 is ongeveer 38.000 voltijds equivalent (fte) nodig. Eén fte staat gelijk aan de werkbelasting van één voltijd medewerker. Ook meerdere deeltijdarbeidskrachten kunnen één fte invullen.

Vooral in deze vakgebieden is er veel vraag naar werknemers:

 • elektrochemie
 • elektrotechniek
 • procestechnologie
 • chemie
 • verbrandingstechnologie
 • systeemintegratie
 • (micro)biologie

Nieuwe krachten

Momenteel is er 1,2 miljoen fte werkzaam in relevante vakgebieden voor de waterstofsector. Jaarlijks stromen nieuwe arbeidskrachten binnen vanuit het onderwijs, andere werkvelden en het buitenland.

Aanbevelingen

De onderzoekers raden verschillende acties aan om aan de benodigde 38.000 fte te komen:

 • Sluit opleidingen in Noordwest-Europa beter op elkaar aan. Hierdoor maak je professionals internationaal inzetbaar.
 • Bouw onderwijs modulair op. Dit houdt in dat opleidingen hun onderwijsprogramma’s verdelen in losse modules, waarmee studenten hun eigen leerplan samenstellen. Dit systeem kan opleidingen en bijscholing versnellen. Ook kunnen private opleiders zo een deel van de opleidingen verzorgen.
 • Laat opleiders en bedrijven intensiever samenwerken. Op deze manier bereiden zij jonge professionals beter voor op de praktijk.
 • Speel in op regionale verschillen en maak bepaalde gebieden aantrekkelijker. Een aantal industrieclusters bevinden zich in Nederlandse randgebieden, zoals Eemshaven, Zeeland en Chemelot. Het is belangrijk om op zulke plekken voor meer werkgelegenheid te zorgen en bestaande banen interessanter te maken. In deze regio’s zijn er namelijk veel mensen zonder werk. Dit biedt kansen om meer arbeidskrachten te vinden voor de waterstoftransitie.
  • Daarnaast is het noodzakelijk om deze gebieden aantrekkelijker te maken, door de woonomgeving te verbeteren. Hierdoor komen of blijven mensen in de buurt wonen van de industrieclusters.
 • Houd rekening met opleidingsduur. Het kost tijd om mensen op te leiden voor de waterstoftransitie. De overheid moet hier rekening mee houden tijdens het maken van beleidsdoelen- en instrumenten.

Human Capital Agenda

Dit onderzoek sluit aan op de Human Capital Agenda (HCA) van GroenvermogenNL. De HCA is ook een thema in de Routekaart Waterstof.

De HCA beschrijft een visie, ambitie en aanpak voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de waterstoftransitie. Om de transitie in Nederland van de grond te krijgen, hebben we genoeg en goed opgeleid personeel nodig. Die zijn er nu nog te weinig. Daarom moeten we flink investeren in het opleiden van mensen voor banen in de waterstofsector.

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen