Kamerbrief vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof

26-06-2023
784 keer bekeken 0 reacties

Voor de verduurzaming van de Nederlandse economie en energievoorziening is, naast eigen en regionale productie van waterstof, import van waterstof (en daarvan afgeleide producten) nodig. De vraag voor hernieuwbare waterstof zal op de lange termijn sterk stijgen, en alleen binnenlandse productie is dan niet voldoende. Daarnaast kan Nederland met de import van waterstof zijn huidige positie als Noordwest-Europese hub voor invoer, verwerking en doorvoer van brandstoffen en grondstoffen behouden en versterken.

Samenwerking in Europa

In het RePowerEU-voorstel van de Europese Commissie staat de ambitie van 15 miljoen ton hernieuwbare waterstof in 2030. Hiervan moet 10 miljoen ton geïmporteerd moet worden, omdat dit niet met binnenlandse productie kan worden gerealiseerd. Voor Nederland zal die import zeker niet alleen van buiten Europa komen. Er wordt ook gewerkt aan ketens binnen Europa, met waterstof uit bijvoorbeeld Spanje, Portugal, Denemarken en Noorwegen.

Internationale markt

De internationale handelsmarkt voor waterstof is complex: een grote groep potentieel exporterende landen, meerdere manieren om waterstof te transporteren en op te slaan, verschillende vormen en toepassingen van waterstof. Het tempo en de omvang van de ontwikkeling van de import is afhankelijk van o.a. de eigen opwek uit wind en zonne-energie, de ontwikkeling van alternatieven (zoals biobrandstoffen en kernenergie), de ontwikkeling van de waterstofmarkt, en het aanbod van productie uit andere landen binnen en buiten de EU.

SHIPNL: Sustainable Hydrogen Import Program Netherlands

Voor de verduurzaming van de Nederlandse economie en energievoorziening zal, naast eigen en regionale productie van waterstof, import van waterstof nodig zijn. Dit vergt zowel gezamenlijke kennisopbouw, als onderbouwing voor gericht beleid. Dit doen we via het  Sustainable Hydrogen Import Program Netherlands (SHIPNL).

Sustainable Hydrogen Import Program for the Netherlands (SHIPNL)

Routekaart Waterstof

De belangrijkste conclusies uit de Routekaart Waterstof voor het thema import zijn:

  • Import is nodig naast eigen productie met name met oog op verwachte grote vraag in industrie- en transportsector (mede door verplichtingen).
  • Nederland kan met de import en doorvoer van waterstof(derivaten) zijn huidige positie als energie-hub in Noordwest-Europa behouden en versterken; ook de havens hebben grote ambities.
  • Focus ligt in de beginfase op het regelen van de randvoorwaarden, om zo toekomstige importen te kunnen faciliteren.
  • Beschikbaarheid van infrastructuur voor opslag, transport en doorvoer van verschillende vormen van waterstof is essentieel, evenals een internationaal werkend certificeringssysteem.
  • Waterstofimport staat voor handel in diverse met waterstof gemaakte grondstoffen en brandstoffen (ammoniak, methanol, LOHC). Stromen zijn nog lastig te kwantificeren.

Wil je meer weten over het thema import? Lees dan hoofdstuk 3 van de Routekaart Waterstof.

Nieuws en inspiratie

Hoe zien de beoogde subsidies en verplichtingen voor hernieuwbare waterstof eruit? Welke interventies kan de overheid inzetten om de totstandkoming van waterstofprojecten te stimuleren? Antwoorden op die vragen en meer vind je in de kamerbrief vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof.

De kamerbrief gaat eerst in op de bindende Europese doelen en nationale streefdoelen voor hernieuwbare waterstof. Vervolgens volgt er een omschrijving van beoogde subsidies en verplichtingen. Tot slot komen interventies gericht op de verbetering van randvoorwaarden aan bod.

In navolging op deze kamerbrief volgen dit najaar uitgewerkte beleidsvoorstellen voor de verschillende subsidies en verplichtingen. Om te zorgen voor robuust beleid wordt de komende maanden een extern onderzoek en verschillende marktconsultaties uitgevoerd. Daarmee kunnen aannames onder de voorlopige beleidskeuzes tijdig getoetst worden bij bedrijven en onafhankelijke experts.

Instrumenten voor hernieuwbare waterstof

In de kamerbrief lees je wat de plannen zijn met de € 9 miljard die het kabinet wil vrijmaken voor hernieuwbare waterstof uit het Klimaatfonds. Het beoogde beleid kent drie stappen:

  1. Eerst verder subsidiëren van het aanbod van hernieuwbare waterstof (in 2024 al € 1 miljard voor de elektrolyse op land en € 300 miljoen voor import)
  2. Vervolgens met verplichtingen in de industrie en mobiliteit de vraag op gang brengen en daarnaast producenten duidelijkheid geven over de omvang van de markt
  3. Daarnaast extra gebruik van hernieuwbare waterstof in de industrie stimuleren met subsidies

Interventies om waterstofprojecten te stimuleren

In aanvulling op de subsidies en verplichtingen werkt de overheid aan meerdere interventies om de realisatie van projecten te versoepelen. Bijvoorbeeld door snellere vergunningsverlening, aansluiting op infrastructuur en betere koppeling aan offshore windparken. Ook gaat de overheid voorkeurslocaties aanwijzen voor grote elektrolyseprojecten op land en ondersteunt het de realisatie van infrastructuur voor transport en opslag van waterstof.

Lees de Kamerbrief

Meer weten?

Deze onderwerpen zijn ook interessant om over te lezen:

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.