Kabinet versterkt regie met Nationaal Programma Verduurzaming Industrie

27-03-2023
1072 keer bekeken

Momenteel wordt waterstof al veel toegepast in de Nederlandse industrie, bijvoorbeeld bij de productie van kunstmest en de raffinage van aardolie. Daarnaast wordt waterstof ingezet voor de productie van hitte in de chemie, de staalindustrie en in olieraffinaderijen. Het totale jaarverbruik in Nederland bedraagt ca. 800.000 ton of 100 PJ. Dit is grotendeels uit aardgas gemaakte grijze waterstof.

Groene waterstof in de industrie

Groene waterstof gaat waarschijnlijk een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van de Nederlandse Industrie. Ongeveer 10% van het Nederlandse aardgas wordt ingezet voor waterstofproductie. Het is een grote opgave om grijze waterstof te vervangen voor groene waterstof en daarnaast groene waterstof grootschalig in te zetten. Dit vereist elektrolyse op gigawatt schaal, en import uit het buitenland.

Regionale industrie verbinden

De regionale industriële clusters bereiden zich voor op de groeiende rol van waterstof, met studies, ontwikkeling van business-cases en investeringen. Het is de ambitie om in 2030 de regionale clusters te verbinden met een waterstofnetwerk (de backbone) en daarmee kan het gebruik van waterstof in de industrie verder groeien.

Havens

Voor de havens en met name voor de haven van Rotterdam is het van strategisch belang de huidige hubfunctie in de internationale energiestromen te behouden. Waterstof kan een wereldwijd verhandelde commodity worden. Bij de grote verwachte vraag naar duurzame waterstof in de industrie in Noordwest-Europa heeft het voor Nederland grote voordelen om een spil te worden in deze keten en de bestaande infrastructuur daarvoor in te zetten.

Routekaart Waterstof

De belangrijkste conclusies uit de Routekaart Waterstof voor het thema industrie zijn:

  • Het Rijk stelt heldere beleidsdoelen voor 2030 en ontwikkelt passend instrumentarium voor de inzet van hernieuwbare en koolstofarme waterstof in de industrie.
  • De industrie bereidt projecten voor betreffende inzet van waterstof en brengt (in samenwerking met onderzoeksinstellingen) benodigde nieuwe technologieën tot volwassenheid.
  • In 2025 wordt hernieuwbare en koolstofarme waterstof ingezet als grondstof in bestaande toepassingen van waterstof, met name in raffinage en chemie.
  • Richting 2030 wordt inzet van waterstof verder opgeschaald om het RED II-doel te behalen, waaronder in nieuwe toepassingen als brandstof en in productie van staal.
  • De industrie en het Rijk monitoren vraag naar en aanbod van waterstof, om onbalans te voorkomen en nemen gerichte maatregelen om knelpunten weg te nemen.

Wil je meer weten over het thema industrie? Lees dan hoofdstuk 5 van de Routekaart Waterstof.

Nieuws en inspiratie

Met de introductie van het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) versterkt het kabinet de regie op het verduurzamen van de industrie. Er is een stuurgroep opgericht waarin overheid en bedrijven werken aan het versnellen van de energietransitie.

Er liggen grote kansen voor de industrie om in Nederland schoon te produceren en de negatieve impact op de leefomgeving te verminderen. Om dat te bereiken gaat de overheid meer regie nemen en zorgen voor meer samenhang tussen de verschillende initiatieven. Het kabinet introduceert daarom een Nationaal Programma Verduurzaming Industrie.

Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) informeerde mede namens Minister Jetten (Klimaat en Energie) en Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) de Tweede Kamer over dit programma.

Minister Jetten: “We werken hard om de energietransitie te versnellen. Hoe eerder de industrie toegang tot schone energie heeft, hoe beter. Want wanneer we dit voor elkaar krijgen, profiteren andere sectoren mee. We werken bijvoorbeeld aan het netwerk voor groene waterstof, opslagcapaciteit en netversterking van elektriciteit, en productie van veel wind- en zonne-energie.”

Stuurgroep en routekaart

De stuurgroep die met het Nationaal Programma Verduurzaming (NPVI) wordt opgericht bestaat uit vertegenwoordigers uit het kabinet, medeoverheden, bedrijfsleven en netbeheerders. Het doel van de samenwerking is de energietransitie versnellen. Overheden en bedrijven willen daarmee onder andere vraag en aanbod beter op elkaar aan laten sluiten. De stuurgroep wil bovendien de hele keten betrekken bij de besluitvorming rondom de energiemix en bijbehorende infrastructuur. Het programma richt zich vooral op het op de juiste manier en in de juiste volgorde uitvoeren van plannen. Een nog te maken routekaart moet hier invulling aan geven.

Meer weten?

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.