Nieuwe innovatieagenda waterstof

Credits: Groningen Seaports
22-12-2022
706 keer bekeken 0 reacties

Om de ambitie omtrent waterstof te realiseren is innovatie een essentieel dwarsdoorsnijdend thema. Veel van de technieken, producten en diensten die onderdeel van waterstofketens zullen uitmaken, bestaan nog niet, zijn nog niet marktrijp of zijn nog te duur. Het Nationaal Waterstof Programma geeft mede richting aan innovatie door onderzoek, demonstraties en ontwikkelingen te ondersteunen (bijvoorbeeld met innovatiesubsidies). Hierdoor kan de ambitie sneller, goedkoper en efficiënter bereikt worden.

Samenwerking

Hierbij werkt het NWP intensief samen met andere, mede door de overheid gesubsidieerde, programma’s en projecten waarmee een faciliterend netwerk ontstaat. Belangrijke partijen hierin zijn de betrokken, zoals ministeries, RVO, de topsectoren (Energie, Chemie, HTSM), ECCM en het door het nationale groeifonds ondersteunde programma GroenvermogenNL. Ook de kennisinstellingen, zoals universiteiten, hogescholen, MBO en TNO zijn hier onderdeel van.

Routekaart Waterstof

De belangrijkste conclusies uit de Routekaart Waterstof voor het thema innovatie zijn:

 • Missiegedreven innoveren is noodzakelijk voor het realiseren van succesvolle waterstofketens.
 • Innovatie gaat over (de integratie van) technologie, economie, ecologie, beleid en human capital.
 • Ondersteuning betreft alle TRL-niveaus, van fundamenteel tot toegepast onderzoek, experimentele ontwikkeling, pilots en demonstratie.
 • Zowel capex- en opex-ondersteuning zijn in de komende jaren nodig om de opschaling te kunnen versnellen.
 • Doorlopende versterking van het innovatie-ecosysteem, nationaal en internationaal, is gewenst.
 • De innovatieagenda TKI-Nieuw Gas benoemt 5 innovatieprioriteiten.

Wil je meer weten over het thema innovatie? Lees dan hoofdstuk 11 van de Routekaart Waterstof.

Nieuws en inspiratie

TKI Nieuw Gas heeft een nieuwe innovatieagenda waterstof gepubliceerd. Het rapport bevat een voorstel voor de invulling van de innovatieagenda voor de komende jaren.

TKI Nieuw Gas heeft de onderstaande 5 prioriteiten gebruikt voor het opstellen van de innovatieagenda waterstof:

 1. Ontwikkeling van duurzame waterstofketens in de industrie. Het gaat hierbij om waterstofproductie met offshore wind, infrastructuur en opslag. Daarnaast betreft het de toepassing in de industrie voor energiedoeleinden en als grondstof. En tot slot de benodigde systeemintegratie.
 2. Import van waterstofhoudende energiedragers, zoals derivaten en LOHC’s, en waterstof in gasvormige en vloeibare vorm.
 3. Toepassing van waterstof in zwaar transport, zoals wegtransport, bouw en grondverzet, binnenvaart en kustvaart en de luchtvaart.
 4. Decentrale productie en gebruik van waterstof in regio’s waar netcongestie de uitrol van duurzame energieprojecten belemmert of waar lokale waterstofvraag efficiënt bediend kan worden.
 5. Ontwikkeling van technologieclusters voor waterstofcomponenten en ketens, gekoppeld met de maakindustrie.

De innovatieagenda besteed naast de prioriteiten ook aandacht aan de doorsnijdende thema’s human capital agenda, digitalisering en maatschappelijke impact. Om de brede ontwikkeling van waterstof te laten slagen is het van cruciaal belang om ook deze thema's te adresseren

Meer weten?

Lees de innovatieagenda waterstof

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.