Innovatie

Om de ambitie omtrent waterstof te realiseren is innovatie een essentieel dwarsdoorsnijdend thema. Veel van de technieken, producten en diensten die onderdeel van waterstofketens zullen uitmaken, bestaan nog niet, zijn nog niet marktrijp of zijn nog te duur. Het Nationaal Waterstof Programma geeft mede richting aan innovatie door onderzoek, demonstraties en ontwikkelingen te ondersteunen (bijvoorbeeld met innovatiesubsidies). Hierdoor kan de ambitie sneller, goedkoper en efficiënter bereikt worden.

Samenwerking

Hierbij werkt het NWP intensief samen met andere, mede door de overheid gesubsidieerde, programma’s en projecten waarmee een faciliterend netwerk ontstaat. Belangrijke partijen hierin zijn de betrokken, zoals ministeries, RVO, de topsectoren (Energie, Chemie, HTSM), ECCM en het door het nationale groeifonds ondersteunde programma GroenvermogenNL. Ook de kennisinstellingen, zoals universiteiten, hogescholen, MBO en TNO zijn hier onderdeel van.

Routekaart Waterstof

De belangrijkste conclusies uit de Routekaart Waterstof voor het thema innovatie zijn:

  • Missiegedreven innoveren is noodzakelijk voor het realiseren van succesvolle waterstofketens.
  • Innovatie gaat over (de integratie van) technologie, economie, ecologie, beleid en human capital.
  • Ondersteuning betreft alle TRL-niveaus, van fundamenteel tot toegepast onderzoek, experimentele ontwikkeling, pilots en demonstratie.
  • Zowel capex- en opex-ondersteuning zijn in de komende jaren nodig om de opschaling te kunnen versnellen.
  • Doorlopende versterking van het innovatie-ecosysteem, nationaal en internationaal, is gewenst.
  • De innovatieagenda TKI-Nieuw Gas benoemt 5 innovatieprioriteiten.

Wil je meer weten over het thema innovatie? Lees dan hoofdstuk 11 van de Routekaart Waterstof.

Nieuws en inspiratie

    Cookie-instellingen