Maakindustrie

De maakindustrie is bij alle onderdelen van de waterstofketen betrokken. Bijvoorbeeld als producent en leverancier van componenten of als systeemintegrator (original equipment manufacturer (OEM)). Deze betrokkenheid zorgt ervoor dat de noodzakelijke kennis voor de waterstof transitie in Nederland komt of blijft. Ook is een goed ontwikkelde Nederlandse waterstof maakindustrie belangrijk voor de groei van werkgelegenheid in de energietransitie.

Routekaart Waterstof

De belangrijkste conclusies uit de Routekaart Waterstof voor het thema maakindustrie zijn:

  • De energietransitie en de opkomst van een waterstofmarkt bieden veel kansen voor de Nederlandse maakindustrie, die daarop al acteert; samenwerking tussen de Nederlandse procesindustrie en die maakindustrie moet op gang komen om de beste nieuwe generatie elektrolysers en/of componenten daarvoor te gaan produceren
  • Nederlandse maakindustrie-partijen hebben momenteel een goede uitgangspositie op onder meer het gebied van de nieuwe generatie schaalbare en repliceerbare (componenten voor) elektrolysers, brandstofcellen, meetsystemen, compressoren en andere onderdelen.
  • Momenteel zijn er nog geen commerciële Nederlandse productiepartijen die als systeemintegrator voor elektrolysers opereren. Wel zijn er enkele start ups en producenten van kleinschalige (0,5-1MW) systemen. Daarnaast hebben tier1- en 2-leveranciers al een positie naar OEM’s of komen snel met een product.
  • Het doel is om voor 2025 de eerste pilots en demo’s van elektrolysers en stacks, gebouwd door de Nederlandse maakindustrie te realiseren en onderzoek te ondersteunen, onder meer met testfaciliteiten en een veiligheidscentrum.
  • Na 2025 wordt de Nederlandse maakindustrie doorontwikkeld tot een internationale speler, die sleutelposities inneemt voor zowel elektrolysers als voor andere installaties/componenten.

Wil je meer weten over het thema maakindustrie? Lees dan hoofdstuk 13 van de Routekaart Waterstof.

Monitoring

De Routekaart Waterstof benoemt naast de doelen ook de acties die daarbij horen. Voor de monitoring van deze acties is een tool gemaakt. De themagroep levert de data hiervoor. Elk jaar analyseren we de verzamelde data. Dit levert een algemeen beeld van de voortgang van het thema op.

Bekijk hier het overzicht van 2023 voor het thema maakindustrie:

Klik op de afbeelding om het document te bekijken.
Groen geeft aan dat de actie binnen de gestelde termijn wordt uitgevoerd. Oranje betekent vertraging. Rood betekent dat de actie (nog) niet wordt uitgevoerd.

Nieuws en inspiratie

    Cookie-instellingen