Veiligheid

Het thema veiligheid richt zich op het verantwoord omgaan met de veiligheidsrisico's van waterstof binnen de energietransitie. Hierbij willen we zoveel mogelijk voorkomen dat het ontbreken van beleid of gebrek aan draagvlak een obstakel wordt. Voorlopig gaat het puur om waterstof, andere waterstofdragers hebben een eigen veiligheidsrisicoprofiel. Die risico’s zijn wel belangrijk (want soms groter dan bij waterstof zelf), maar kunnen ook leiden tot spraakverwarring.

Raakvlak met andere thema’s

Het veiligheidsvraagstuk raakt aan alle sectoren en daarmee aan alle thema’s van het NWP. Het NWP bevorderd dat alle betrokken partijen kennis hebben en delen over de veiligheidsrisico’s en hoe hiermee verantwoord mee om te gaan, in beleid, door het bevoegd gezag en bij eventuele incidenten. Samen met de sector werken we aan een integrale set uitgangspunten en richtlijnen.

Het thema monitort – in overleg met de andere thema’s – welke veiligheidsvraagstukken er in de praktijk spelen, of de uitgangspunten daarbij goed functioneren en of er nieuwe acties nodig zijn. Dit is belangrijk omdat de waterstoftransitie nieuwe situaties brengt, zoals: waterstofgas door aardgasleidingen of waterstoftoepassingen in en bij de gebouwde omgeving. Nog niet alle risico’s daarvan zijn bekend, wel weten we als sector dat het uitfaseren van aardgas zeker ook veiligheidswinst oplevert.

Omgevingsveiligheid

De focus bij het thema ligt op de omgevings-veiligheid, ook wel externe veiligheid, fysieke veiligheid of publieke veiligheid genoemd. Daarnaast is er ook aandacht voor de bouwkundige veiligheid, productveiligheid, arbeidsveiligheid, vergunningverlening, toezicht, handhaving en incidentbestrijding.

Richtsnoeren voor veilig omgaan met waterstof

Hoe gaat u veilig om met waterstof in uw project? Het antwoord vindt u in de zogenaamde richtsnoeren voor waterstofveiligheid. Deze richtsnoeren geven u duiding en kaders in situaties waarin er nu nog geen wet- en regelgeving is. Zodat uw waterstofproject nu al kan starten.

Lees meer over de richtsnoeren voor waterstofveiligheid

Factsheets

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft drie informatieve factsheets gemaakt over de veiligheid van waterstof(dragers):

Routekaart Waterstof

De belangrijkste conclusies uit de Routekaart Waterstof voor het thema veiligheid zijn:

  • De waterstoftransitie brengt nieuwe situaties en nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee. Het veiligheidsvraagstuk raakt aan alle sectoren binnen het waterstofdomein.
  • Vanuit de Rijksoverheid is er inmiddels een generieke set met uitgangspunten beschikbaar voor het omgaan met veiligheid binnen de energietransitie. Deze worden uitgewerkt in een serie richtsnoeren voor waterstofveiligheid.
  • Op dit moment is er al redelijk wat informatie over de veiligheid van gasvormige waterstof. Dat geldt nog niet voor vloeibare waterstof en voor mogelijke waterstofdragers.
  • De beschikbare informatie moet nog beter worden ontsloten; dit is een permanent aandachtspunt.

Wil je meer weten over het thema veiligheid? Lees dan hoofdstuk 10 van de Routekaart Waterstof.

Nieuws en inspiratie

    Cookie-instellingen