Terugblik 2023: op weg naar een waterstofrijke toekomst

14-12-2023

Hoe ontwikkelde Nederland zich in 2023 als waterstofland? In deze terugblik deelt Sanne van Santen (programmaleider van het Nationaal Waterstof Programma) haar inzichten. Ze geeft een overzicht van gezamenlijke inspanningen, uitdagingen en resultaten. Ook kijkt ze vooruit naar 2024.

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder.” Een uitspraak die mij altijd aanspreekt en die volgens mij zeer van toepassing is op de opschaling van de waterstofmarkt.

In het afgelopen jaar is er door een hoop betrokken partijen enorm veel werk verzet op álle onderdelen van de waterstofketen, bijvoorbeeld voor:

En zo kan ik nog wel even doorgaan!

Meer duidelijkheid over waterstof

Hernieuwbare waterstof is een innovatieve energiedrager. Het is daarom nodig om een kader en duidelijke randvoorwaarden voor de opschaling hiervan te maken. Op dit gebied zijn het afgelopen jaar stappen gezet. Brussel geeft meer helderheid over wat de definitie van hernieuwbare waterstof is én kortgeleden nog over hoe de marktordening van de infrastructuur eruit moet komen te zien.

Tegelijkertijd is er steeds meer duidelijkheid over de uitdagingen. De marktomstandigheden voor investeren in elektrolyse zijn niet optimaal. Daarnaast brengt de kabinetsformatie na de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen onzekerheden met zich mee over de ambities voor waterstof in Nederland.

Waterstof nodig voor de toekomst

Het afgelopen jaar werd mij duidelijk dat waterstof niet alleen nodig is voor het toekomstige Nederlandse energiesysteem, maar ook om CO2-uitstoot te verminderen. Het biedt daarnaast enorm veel kansen voor het verdienvermogen en de internationale positie van Nederland.

Wat me daarbij heel erg opvalt, zijn de enorm betrokken en professionele mensen die ik overal tegenkom. Zij zijn zeer gedreven om er samen de schouders onder te zetten. Vanuit het Nationaal Waterstof Programma blijven we ons inzetten om deze mensen aan elkaar te verbinden. Verder gaan we samen door met zoeken naar oplossingen voor obstakels die we ongetwijfeld nog tegenkomen op weg naar een waterstofrijke toekomst.

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder.” Met die woorden wil ik je hele fijne feestdagen wensen en tot in 2024!

Meer informatie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen