Gebouwde omgeving

Waterstof gaat mogelijk een rol spelen in de gebouwde omgeving. Maar door onzekerheid rondom de beschikbaarheid en betaalbaarheid, is waterstof tot 2030 à 2035 geen optie. Momenteel lopen er verschillende pilot- en demonstratieprojecten om kennis en leerervaringen op te doen. 

Pilotprojecten

Sinds 2021 zijn er 4 pilotprojecten die onderzoek doen naar het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving. Deze pilots vinden plaats in Lochem, Wagenborgen, Hoogeveen en Stad aan ’t Haringvliet. Daar zetten ze waterstof in als alternatief voor aardgas voor het verwarmen van woningen. Op deze manier doen we de nodige kennis en ervaring op zodat we deze optie kunnen inzetten, in het geval dat waterstof in de toekomst beschikbaar en betaalbaar is.

Het RVO-rapport ‘Pilotprojecten waterstof in de gebouwde omgeving’ geeft een overzicht van de ervaringen bij de voorbereiding en gedeeltelijke uitvoering van deze projecten.

Lees het rapport ‘Pilotprojecten waterstof in de gebouwde omgeving’

Richtsnoeren voor veilig omgaan met waterstof

Hoe ga je veilig om met waterstof in jouw project? Het antwoord vind je in de ‘richtsnoeren voor waterstofveiligheid’. Deze geven uitleg en richtlijnen voor situaties waarvoor nu nog geen wet- en regelgeving is.

Lees meer over de richtsnoeren voor waterstofveiligheid

Routekaart Waterstof

De belangrijkste conclusies uit de Routekaart Waterstof voor het thema gebouwde omgeving zijn:

  • Tot 2030 speelt het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving geen significante rol, met uitzondering van de pilots.
  • De periode tot 2025 (met een uitloop tot 2030) wordt benut voor elementair onderzoek naar onder meer installaties, materialen en transport.
  • De haalbaarheid van waterstof als een optie voor verduurzaming in de gebouwde omgeving ten opzichte van alternatieven, hangt samen met de volumes waterstof die beschikbaar komen en de kosten die hiermee gemoeid zijn.
  • Waterstof is een optie naast andere verwarmingsmethoden en zal waarschijnlijk een kleinere rol spelen dan alternatieven zoals elektrificatie.

Wil je meer weten over waterstof in de gebouwde omgeving? Lees dan hoofdstuk 7 van de Routekaart Waterstof.

Monitoring

 De Routekaart Waterstof benoemt naast de doelen ook de acties die daarbij horen. Voor de monitoring van deze acties is een tool gemaakt. De themagroep levert de data hiervoor. Elk jaar analyseren we de verzamelde data. Dit levert een algemeen beeld van de voortgang van het thema op.

Bekijk hier het overzicht van 2023 voor het thema gebouwde omgeving:

Klik op de afbeelding om het document te bekijken.
Groen geeft aan dat de actie binnen de gestelde termijn wordt uitgevoerd. Oranje betekent vertraging. Rood betekent dat de actie (nog) niet wordt uitgevoerd.

Waterstof, wat kunnen we ermee?

Krijgt waterstof een rol in de gebouwde omgeving? Kom erachter in deze handige visualisatie. Klik op de pijlen eronder om verder te gaan.

 

 

 

 


Documenten

Wil je meer weten over (de toekomst van) waterstof in de gebouwde omgeving?

Kennisagenda waterstof in de gebouwde omgeving

De kennisagenda is een overzicht van initiatieven en onderzoeksprogramma’s die verschillende partijen de komende jaren uitvoeren. Dit overzicht helpt bij het verspreiden van kennis en informatie over hoe we waterstof (veilig) kunnen gebruiken in de gebouwde omgeving. In de kennisagenda staat informatie over de uitvoerders, verwachte publicatiedata en beschikbare resultaten.

Ga naar de kennisagenda waterstof in de gebouwde omgeving

    Cookie-instellingen