Waterstof in de gebouwde omgeving na 2030

In het Klimaatakkoord staat de afspraak om 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen te verduurzamen voor 2050. Waterstof kan mogelijk een rol spelen bij deze verduurzaming, met name in moeilijk te verduurzamen delen van de gebouwde omgeving. Waterstof is ook meegenomen in de Leidraad voor gemeenten voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Daarbij is rekening gehouden met de onzekerheid rond de beschikbaarheid van duurzame waterstof.

Het doel van het huidige beleid is onderzoek verrichten naar de benodigde randvoorwaarden en ervaring opdoen met demonstratie en pilotprojecten om zo in 2030 klaar te zijn voor eventuele opschaling.

Het direct gebruiken van elektriciteit voor verwarmingsdoeleinden, bijvoorbeeld door middel van een warmtepomp, is energetisch voordeliger dan de route via waterstof. In sommige gevallen echter zijn all-electric oplossingen of warmtenetten erg kostbaar. Het kan in dat geval kosteneffectief zijn om een duurzamer gas als waterstof in te zetten, al dan niet als oplossing om een piekvermogen gedurende beperkte tijd te kunnen leveren. Bijvoorbeeld in vooroorlogse verspreide bebouwing. Hier kan waterstof ingezet worden in verschillende vormen. Bijvoorbeeld:

  • In waterstof HR-ketels (ketel waarin waterstof in plaats van aardgas wordt verbrand)
  • In hybride warmtepompen (combinatie van een elektrische warmtepomp met een waterstof HR-ketel om warmte door middel van verbranding te produceren tijdens piekvraag)
  • In brandstofcellen (produceren van elektriciteit en warmte door middel van een thermochemische reactie van waterstof met zuurstof in een brandstofcel)
  • Als bijstook in warmtenetten voor de piekvraag en/of back-up voorziening (bijstoken van waterstof in een ketel voor een warmtenet ten tijde van piekvraag)

De komende jaren worden diverse demonstratie- en onderzoekpilots opgestart om de nodige kennis en ervaring op te doen. Op de website van Netbeheer Nederland staat een overzicht van de pilots. Verder is er de Green Deal H2-Wijken afgesloten om inzicht te krijgen in de gevolgen, voorwaarden en praktische aspecten van het gebruik van waterstof als warmtealternatief voor aardgas in woonwijken. Hierbij wordt gekeken naar de verschillende aspecten om tot realisatie van de pilots over te gaan. Ga naar Green Deal H2-Wijken voor meer informatie.


Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen