SHIPNL: Sustainable Hydrogen Import Program Netherlands

Voor de verduurzaming van de Nederlandse economie en energievoorziening zal, naast eigen en regionale productie van waterstof, import van waterstof nodig zijn. Hiermee kan Nederland ook zijn huidige positie als Noordwest Europese hub voor import en doorvoer van brandstoffen en grondstoffen behouden en versterken. Nederland heeft hiervoor een goede uitgangspositie. Nederland moet deze ambitie echter waarmaken in een mondiaal speelveld dat door energietransitie aan verandering onderhevig is en waarin ten aanzien van markten en technologieën op het gebied van waterstof nog veel onzekerheden zijn.

Willen wij een leidende rol kunnen spelen dan moeten we snel een scherp beeld krijgen van de ontwikkelingen van de hele keten. Dit vergt gezamenlijke kennisopbouw, als onderbouwing voor daadkrachtig beleid. Dit gaan we doen via het  Sustainable Hydrogen Import Program Netherlands, SHIPNL.

SHIPNL is met nadruk bedoeld voor het opbouwen van kennis en maatschappelijk draagvlak in Nederland. Voor de uitvoering van het beleid en met name het ondersteunen van activiteiten van bedrijven en kennisinstellingen in het buitenland is er het Platform Waterstof Internationaal.

Meerjarig kennisprogramma

In de brief aan de Tweede Kamer over ordening en ontwikkeling van de waterstofmarkt, van 10 december 2021, staat een uitgebreide passage over de aanpak op hoofdlijnen van waterstofimport. Daarin wordt ook SHIPNL aangekondigd en toegelicht:  “ Er zijn veel vragen op het gebied van beleid, technologie, regulering en economische ontwikkelingen. Het is belangrijk om deze ontwikkelingen te kunnen analyseren en  duiden. Daarom zal EZK, samen met TNO, een meerjarig kennisprogramma opstellen, met als werktitel Sustainable Hydrogen Import Program for the Netherlands (SHIPNL). In het kennisprogramma zullen importketens worden geanalyseerd, wordt de ontwikkeling van voor import relevante technologieën en regelgeving in kaart gebracht en zal er aandacht zijn voor maatschappelijke en geopolitieke vraagstukken. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere kennisinstellingen die op dit vlak actief zijn. Kennis van dit programma wordt breed gedeeld.

Werkgroep

SHIPNL is in februari 2022 van start gegaan. De samenstelling van de groep bouwt voort op de importwerkgroep van het NPW die in 2021 heeft uitgewerkt wat er nodig is om grootschalige import te faciliteren. Deze werkgroep wordt nu voorgezet in een groter verband met relevante partijen uit de gehele keten van grootschalige import en opslag. Er zijn maandelijks besloten bijeenkomsten met discussies en presentaties over diverse thema’s. Hierbij wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van lopende onderzoeken van betrokken partijen, het programma zal vooralsnog niet zelf onderzoek doen. Rapporten en gezamenlijke bevindingen worden publiek gedeeld via deze website. Ook zullen er publieke bijeenkomsten worden georganiseerd voor het presenteren van de stand van zaken.

Rapporten en gezamenlijke bevindingen

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen